Jdi na obsah Jdi na menu
 

Útěk z Treblinky - 3. část

Obersturmführer Franz a jeho pes Bari. Vrazi pijí na počet příjezdu anglických Židů. Nový "odborník".

   Je krásně, vrazi jsou dobře naložení. Mathias, velitel našeho tábora, usedá na svah a zve velitele, obersturmführera Franze, kterému říkáme "Panenka", aby se k němu připojil. Tato "panenka" je bestiální vrah. Když se objeví v táboře, všichni mají strach. Je to odborník na facky. Čas od času si k sobě zavolá nějakého vězně, poručí mu, aby se postavil do pozoru, a prudce ho udeří do obličeje. Vězeň padá, ale musí se okamžitě zvednout, aby přijal facku na druhou tvář. Pak "Panenka" zavolá svého psa, který je skoro tak velký jako člověk, a zařve na něj: "Člověče, trhej toho psa!"

   Pes poslechne pána a vrhne se na ubohého Žida.

   Mathias zve tohoto zločince, aby se posadil a obdivoval průběh práce. Povídají si s úsměvem na rtech. Mají dobrou náladu, jsou spokojení, že se práce daří. Jejich srdce plesají, když pozorují ty živé-mrtvé, jak bez zastavení klušou jako malí čertíci. Každý je na svém místě a za jejich přítomnosti práce běží ještě rychleji než obvykle. Jejich muži s karabáči šlehají a šlehají. . .

   Vrazi jsou spokojení. Velitel nařizuje jednomu Ukrajinci, aby mu došel do kantýny pro lahev koňaku. Rozkaz je neprodleně vyplněn. Nalévají si první pohárky a "Panenka" říká: "Připíjím na to, že brzy budeme přijímat anglické Židy. . ."

   Veliteli se žert líbí a směje se: "Ano, to je dobré, určitě to přijde! Ano, velmi dobře, už je to jisté!"

 

   Je zima, vrazi nechávají stát ženy určené do plynových komor ve více než pětadvacetistupňovém mrazu. Na zemi leží padesát centimetrů sněhu a zločinci se smějou: "Jak je to krásné!"

   V prosinci 1942 byly zřízeny hranice k pálení mrtvol. Jenže těla nechtěla hořet. Proto bylo nutné sestavit hranici podle přesných norem. Zatímco motor vháněl vzduch, na mrtvoly bylo vylito velké množství benzinu. Jenže ani ten nechtěl pořádně hořet. Tisíc těl bylo stráveno, ale vrahům to nestačilo.

   Nechápali jsme, proč hledají prostředek ke spálení lidí, které zplynovali. Do této doby se vyhrabávaly stále hlubší jámy, a najednou se taktika radikálně změnila. Důvod jsme se dověděli náhodou: jeden z vrahů nám přinesl kus chleba zabalený do novin. Pro nás to byla výjimečná příležitost. V jednom článku stálo, že německá armáda objevila v Katyni poblíž Smolenska společný hrob deseti tisíc polských důstojníků, které podle všeho zabili Sověti. To byl důvod, proč chtěli mrtvoly spálit - aby po nich nezůstaly stopy.

   V lednu přijíždí do tábora nový odborník (Herbert Floss sloužil v Belzeci, Sobiboru a Treblince a byl považován za odborníka na spalování těl. Podle svědectví Arthura Matthese během jeho procesu právě on zavedl v roce 1943 v Treblince novou techniku.). My jsme mu dali přezdívku "Umělec", protože svou úlohu dovedl k dokonalosti. Nemá sobě rovného, pokud jde o odstraňování mrtvol. Po příjezdu pospíchá k hromadným hrobům. Dívá se na ně s úsměvem, je spokojený sám se sebou a svým úkolem.

   Po několika dnech se dává do práce. Nařizuje, aby byly rozebrány hranice, a posmívá se jejich stavbě. Ujišťuje velitele tábora, že od této chvíle všechno půjde mnohem lépe. Nechává instalovat kolejnice o délce třicet metrů. Pod nimi vyrůstají cementové zídky o výšce asi padesát centimetrů. Šířka hranice je metr padesát. Na tyto zídky je postaveno šest kolejnic a hotovo. "Umělec" nařizuje, aby položili první vrstvu žen, žen obzvlášť tlustých, břichem na kolejnice, a pak se přidává to, co je: muži, ženy a děti. Vrstvy jdou za sebou do pyramidy o výšce až dva metry.

   Mrtví jsou vrstveni zvláštním oddílem nazývaným "ohňový". Dva jeho příslušníci uchopí tělo, které nosiči přinesli. První za jednu ruku a nohu, druhý totéž na druhé straně a tělo odhodí. Na hranici naházejí až dva tisíce pět set mrtvol. Poté "odborník" nařizuje položit pod hromadu těl kousek dobře vyschlého dřeva. Oheň je zapálen pomocí zápalky. Po několika minutách vzplane tak prudce, že není možné se k němu přiblížit na méně než padesát metrů. První oheň se povedl: pokud je přesvědčivý. Hlavní štáb tábora přichází blahopřát vynálezci. Ale úplně spokojený není, v provozu je jen jedna hranice. Nařizuje, aby bylo rypadlo sloužící k hloubení jam použito k exhumaci těl pohřbených před několika měsíci. . .

   Mechanická lžíce začíná vybírat ze země paže, nohy, hlavy. "Umělec", velký odborník v tomto oboru, požaduje, aby stroj vykládal obsah na několika plochách. Nosiči, jejichž nosítka jsou nyní opatřena bednami, aby se zabránilo propadávání kusů těl, musí běžet, posbírat lidské ostatky, naplnit bednu a co nejrychleji ji odnést na hranici.

   Práce je ještě krušnější než dříve. Zápach je strašlivý. Tekutina vytékající z těl někdy potřísní nosiče. Řidič rypadla jim často úmyslně vysype mrtvoly na hlavu, takže jsou celí od krve. Stane se, že vedoucí vidí na zemi zakrváceného nosiče a ptá se, co se stalo. Když nosič odpoví, že dostal obsah lžíce rypadla přímo na hlavu, schytává navíc pár ran karabáčem.

   Ale "Umělec" je vzteky bez sebe, protože práce nejde tak rychle, jak by potřeboval.

   Brzy byla přivezena další dvě rypadla. Vrazi jsou spokojení, protože jejich práce pokročí. Nazítří jsou uvedeny do chodu všechny stroje. Pro nás je to učiněné peklo. Je nás stejný počet a musíme sloužit třem strojům. V každé lžíci je několik desítek mrtvol, které musíme okamžitě přemístit na hranici.

   Tehdy vrah-odborník pozměňuje organizaci: vytváří oddíl několika mužů, jejichž práce spočívá v položení mrtvých na nosítka, aby nosiči neztráceli těch několik minut. Plní nosítka lidskými ostatky pomocí vidlí a nosiči teď od rána do večera nemají ani chvíli odpočinku.

   Ukazuje se, že exhumované mrtvoly hoří rozhodně lépe než těla právě vytažená z plynových komor. Každý den jsou postaveny nové hranice. Brzy je jich šest. Je vytvořen oddíl, který se o ně stará a dodává palivo.

   Ale "Umělec" není pořád spokojený. Práci totiž zpomaluje fakt, že oheň brání přístupu k hranici. Mění se tedy časový rozvrh. Hranice se nakládají přes den a zapáleny jsou v půl šesté večer.

 

Asi dvě stě padesát tisíc těl se rozplývá v kouři. Transporty bulharských Židů. A pořád hudba. . .

   Březen 1943. Práce se stále zrychluje. Velitel tábora vydává rozkaz, aby byla rypadla připravena dvě hodiny před ranním nástupem, abychom nemuseli čekat. Hromadné hroby jsou jeden po druhém vyprazdňovány. Když je jedna jáma prázdná a tekutina smíšená s krví steče do rohu, jeden Žid se musí úplně svléknout, sestoupit do jámy, vyčistit ji a sebrat poslední stopy po lidských tělech.

   Den ode dne se práce zdokonaluje. Hranice se přemisťují blíže k hromadným hrobům, aby trasa mezi nimi byla co nejkratší a neztrácel se čas. Jednoho dne byla postavena hranice v blízkosti jámy, do níž bylo naházeno více než dvě stě padesát tisíc těl. Hranice byla vybudována v souladu s instrukcemi. Večer byl rozdělán oheň. Ale vítr vanul tak silně, že se oheň rozšířil až do jámy. Krev čtvrt milionu lidí vzplanula a hořela až do druhého dne večer.

   Celé ředitelství tábora se přišlo podívat na zázrak. Obdivovalo tento grandiózní oheň. Krev vystoupila na povrch a chovala se jako hořlavina.

   Vzpomínám si na 29. březen: ten den se mi vryl do paměti. Náš kamarád Jankel z Czestochowé si lehl a ráno se už neprobudil. Všichni jsme si přáli takový osud. Doprovodili jsme ho k hranici, hodili na těla v ohni a ten ho strávil.

 

   Od rána neustále prší, my ale stejně musíme dělat svou práci. Všichni jsme úplně promočení. Vrazi se schovali pod přístřešek a křičí na nás: "Schneller! Rychleji! Dodržujte rytmus!" Čas od času některý esesák vyběhne a rozdá pár ran. Půda je sypká. Velmi rychle je z ní bláto. Běh v něm je nesmírně obtížný. Velitel vydává rozkaz, abychom na cestu rozhodili několik desítek koleček popela. Bláto vstřebává lidskou krev. Čas od času musíme přidat popel, protože déšť stále zesiluje. Den pláče s námi.

   Protože rypadla jsou tři, jsme rozděleni do tří skupin. Stává se, že jedna mechanická lžíce se zastaví a oprava si vyžádá několik minut. My se také zastavíme. Objeví se "Umělec" a velmi klidně žádá o vysvětlení, proč stojíme se založenýma rukama, zatímco u hranice čekají hromady popela na odvoz. Vedoucí skupiny mu ukazuje, že lžíce bude brzy zase v provozu. "Umělec" odpovídá, abychom čas využili k čestnému kolečku (použije termín "Ehrenrunde") s popelem.

 

   Duben začíná vlaky přijíždějícími z ciziny, zejména z Bulharska.

   To ráno se objevil velitel a nařídil zavřít plynové komory. Řekl nám: "Když budete pracovat dobře, dostanete dnes k jídlu něco dobrého." Hned poté jsme slyšeli křik: "Pomoc! Šemá-Izrael."

   Po několika minutách křik zanikl v plynových komorách a o půl hodiny později byla vytahována zplynovaná těla. Díval jsem se na mrtvoly. Nepodobaly se nám. Člověk by řekl, že je vybírali podle mládí a krásy. Nikdy jsem mezi Židy neviděl tak krásná těla. Po udušení vypadali jako živí, jako by jen spali.

   Přijeli ve vagonech první třídy, v pulmanech. Dokonce si přivezli nábytek a množství potravin. Do poslední chvíle věřili, že jsou na cestě do Ruska na práci. Požádali je, aby si odložili cenné předměty. Když viděli, že jsou jejich věci házeny na jednu hromadu, poznamenali, že až vyjdou ze sprchy, můžou se splést, protože nikdo nebude vědět, co mu patří. Jenže vrazi dobře věděli, kdo je vlastníkem těch věcí: jejich národ.

   Od Židů z tábora 1 jsme se dověděli, že orchestr hrál, když dorazil transport bulharských Židů. Ti lidé byli přesvědčení, že se jim nemůže stát nic špatného. Vystupovali z vlaku a ptali se, jestli jsou na správném místě, jestli je tohle průmyslový komplex Treblinka. . .

   Příslušník Karol Spezinger nás zubaře upozornil, abychom byli velmi pozorní, protože téměř všichni Bulhaři mají umělé zuby. Opravdu, naše práce je velmi těžká: mají ústa plná umělých zubů. Musíme je všechny vytrhat. Nosiči pláčou, protože těla jsou nesmírně těžká. Vrazi jsou celí bez sebe: zubaři zastavují téměř každou mrtvolu. Bijou nás jako žito. Velitel prohlašuje, že jestli nevyklidíme plynové komory do čtyř hodin odpoledne, nedostaneme nic k jídlu. Ten den jsme za trest nedostali nic už v poledne.

   Ve čtyři hodiny nezůstala po tisících mladých a krásných bulharských Židů jediná stopa.

 

Staví se ještě účinnější hranice. Několik dní bez transportů. Dozvídáme se o povstání ve varšavském ghettu. Jsou zahlazovány všechny stopy po zabíjení. Vyséváme lupiny. Himmler navštěvuje Treblinku.

   V druhé polovině dubna přichází hlavní štáb tábora v čele s velitelem Mathiasem do terénu, vybavený plány. Něco vyměřují jen několik metrů od deseti velkých plynových komor. Nazítří jsou určení Židé ke kopání pod vedením jednoho příslušníka SS. Jedná se o stavbu hranice s daleko větší kapacitou než ostatní, v bezprostřední blízkosti plynových komor, aby byli popravení neodkladně spalováni. Stavba zabere deset dní. Připravujeme se na přijetí četných transportů. Konec dubna, hranice ještě není hotová. Velitel vydává rozkaz postavit během několika hodin další hranici v bezprostřední blízkosti plynových komor. Ale tento den je dobrý: přestože dveře plynových komor jsou připravené, žádný transport nepřijíždí. Vrazi se chovají jako vzteklí psi, bijou nás, neustále řvou.

 

   Ten večer jsme slyšeli hvízdání lokomotivy, ale jednalo se o vlak přivážející zboží. Den minul bez transportu. Vrazi jsou bez sebe. Nevíme, co se děje.

   Minou ještě tři dny. Třetí den velitel Mathias vydává rozkaz znovu otevřít plynové komory. Poprvé v historii Treblinky jsou  plynové komory připraveny, přestože nebyl oznámen příjezd vlaku.

 

   O něco později transport dorazil. Téměř všichni vrazi s karabáči v rukách přišli přivítat nově příchozí. Ivan svíral svou dva metry dlouhou tyč.

   Jsem v kotci zubařů a slyším nářek nešťastníků. Vrazi se předvádějí daleko krutěji než jindy. Z transportu vybrali tři ženy a přidělili je do prádelny. Bezpochyby nám je poslali, aby nám vyprávěly, co se stalo ve Varšavě. Ty tři ženy potřebují tři dny, aby se vzpamatovaly, nechápou, co jim říkáme. Poté nám vyprávějí, že Židé ve Varšavě hrdinsky vzdorovali a nechtěli se dát zavraždit bez boje. Ghetto je v plamenech a Židé bojují se zbraní v ruce.

   Když nám ty ženy řekly, že ghetto hoří, nesli jsme to těžce. Ale ony jsou pyšné, že nám mohou vyprávět, jak Židé bojovali a že Němci padali pod jejich výstřely.

   Tyto zprávy nás ohromily. V té doby v nás vzklíčila myšlenka utéct z Treblinky.

 

   Práce rychle pokračuje. Člověk by řekl, že vrazi si stanovili lhůtu, dokdy má být tady všechno zlikvidováno. Hromadný hrob ještě není úplně prázdný, a už se otevírá další.

   Umělec si uvědomuje, že v prvních vrstvách společných hrobů se nalézají celá těla, a vydává rozkaz nosičům, aby je vzali a odnesli na hranici ke spálení. Nosiči se snaží využít okamžiku, kdy lžíce rypadla stoupá, rychle popadnou mrtvolu a uhnou, aby nebyli rozdrceni vracející se lžící bagru. Židé jsou pověřeni počítáním těl. Každý večer musí říct veliteli Mathiasovi, kolik mrtvol bylo přes den spáleno. Počítáme jen úplná těla, ta, která ještě mají hlavu. Jestliže hlava chybí, mrtvola není počítána za kus. Samotné hlavy se počítají odděleně. Velitel má dojem, že ho chtějí oklamat, že nepočítají správně. Bije Židy a hrozí jim likvidací.

   My zubaři jsme zavaleni prací. Neustále máme několik beden až po okraj plný zubů. Musíme je očistit a každý druhý nebo třetí den odevzdat kufr plný zlata a drahých kamenů.

   Čas od času nás navštíví vrchní velitel Treblinky. Mluví velmi klidně a říká vedoucímu naší skupiny, že narazíme-li na zvlášť krásný kámen, musíme ho odevzdat přímo jemu (za normálních okolností je velitel Mathias ukládá do trezoru; dozvídáme se, že zlato a vzácné kovy jsou odesílány přímo do Berlína, do Říšské banky, kde jsou zuby přetaveny do ingonů). Ale velitel nás žádá o kámen pro malé muzeum, které zakládá, na památku. . . Nemáme problémy vyhovět jeho žádosti, protože kameny tohoto typu dáváme pravidelně jeho podřízeným, abychom se uchránili před jejich brutalitou.

   Čas od času se stává, že nám některý z vrahů přinese chleba nebo několik cigaret, které rozdělíme mezi sebe, je nás dvacet.

 

   V květnu se objevil nový příslušník SS. Den po svém příjezdu přišel do kotce zubařů, aby si nechal spravit hodinky, jeden z nás, povoláním hodinář, provádí opravu. Náš vedoucí skupiny se chápe příležitosti a žádá příslušníka SS, aby dal z tábora číslo 1 přinést několik kufrů k ukládání zlata. Slibuje, že to udělá (neví, že je zakázáno přecházet z tábora 1 do tábora 2). Odpoledne se Němec vrací, doprovázený jedním vězněm z tábora 1, který přenáší zavazadla. Pak chce vězně vrátit do tábora číslo 1, ale u brány ho zastavuje velitel Mathias a uštědří mu kázání: nikdo nesmí přecházet z jednoho tábora do druhého. Mathias nařizuje vězni, aby se svlékl a sestoupil do jednoho hromadného hrobu. Zabíjí ho.

   V červnu jsme přijali málo transportů.

   Nová hranice je hotová, naložená je mnohem rychleji. Vyklízení společných hrobů je také na dobré cestě. Deset z nich už je prázdných. Jedenáctý - poslední - patří ke čtyřem největším, obsahuje kolem dvou set padesáti tisíc těl. Pracují v něm dvě rypadla. Je vytvořen zvláštní oddíl, "oddíl kostí". Jeho práce spočívá v tom, že sbírá do kbelíku i ty nejmenší kousky kostí, aby nezůstala žádná stopa. Velitel upřesňuje, že jakákoli nepozornost bude považována za sabotáž, a není zapotřebí vysvětlovat nám, co to znamená.

   Třetí rypadlo nevyzvedává mrtvoly: nabírá hlínu a přenáší ji. Několik vězňů přidělených k tomuto stroji musí vybírat kosti nebo lidské ostatky, které jsou ještě promíchané s hlínou, musí je shromáždit a odnést na hranici. Půda je přenášena dvakrát, aby nezůstala žádná stopa.

   Během posledních červnových dnů bylo vyprázdněno jedenáct jam, ve kterých byly pohřbeny tisíce lidí. Půda byla srovnána a posetá lupinami.

   Vrazi zřejmě musí dokončit práci k určitému datu. V táboře číslo 1 jde o první červenec. Dozvídáme se, že je očekáván významný host: Himmler. Konají se velké přípravy k jeho uvítání. Práce byla dokončena dva dny před termínem.

   Přichází první červenec. Odpoledne jsme museli do práce, ale v posledním okamžiku přišel opačný rozkaz. Jsme zavřeni v našem baráku. Malým okénkem vidíme mimořádné stráže kolem dokola. O několik minut později přijíždí Himmler se svým doprovodem. Prohlíží si plynové komory a ubírá se na místa společných hrobů, kde byla odvedena dokonalá práce. Himmler vypadá velmi spokojeně. Usmívá se a jeho podřízení, kteří se drží několik metrů za ním, se radují.

   Zazní několik výstřelů na znamení vítězství.

 

Den velkého horka. "Cetky". Mikolaj a Ivan. Vrah "Cak-cak".

   Ten den bylo velké horko. Příslušníci SS se vrátili z dvoutýdenní dovolené. Vzhledem k obtížné "práci" měli tito zločinci právo na čtyřiadvacet dní dovolené každých několik měsíců. Když odjížděli na dovolenou, oblékli si civilní šaty a své nedotknutelné uniformy nechávali v táboře. Po návratu z "odpočinkového pobytu" byli vždycky celí špatní. Jednoho dne nás překvapila jistá rozmluva: jeden esesák vyprávěl druhému, že město, z něhož se vrátil, bylo dnem i nocí bombardováno a že bylo mnoho obětí. Taky jsme si všimli, že po návratu z dovolené nevypadají dobře: u nich se život zhoršil. Tady, v Treblince, si mohou zaplatit cokoli, protože peníze nechybějí: oběti stále přijíždějí do Treblinky s drobnými úsporami.

   Ten den je zvlášť obtížný. Unterscharführer Chanke, kterému přezdíváme "Bič", protože je mistr v tomto oboru, má špatnou náladu. Jeho kamarád, unterscharführer Lefler, za ním v sadismu nijak nezaostává. Nahánějí strach a všichni se bojíme jednoho: aby jejich oči nespočinuly na nás, protože v tom případě jsme ztraceni. Navzdory únavě z cesty nás nepřestávají bít.

   Stále musím myslet na jednu scénku: dva nosiči nedbali nařízení, a místo aby na nosítka naložili velkou mrtvolu, dali tam tři tělíčka malých dětí. Unterscharführer Lefler je zastavil, surově je zbil a hulákal:

   "Vy mizerní psi, proč nosíte tyhle cetky?" (Tak říkali hodně malým dětem.)

   Nosiči "cetek" se museli vrátit a naložit tělo dospělého.

   Během velmi horkých dnů se ukrajinské stráže cítí ve svém živlu. Bijou zleva i zprava. Mikolaj a Ivan, kteří zajišťují správný chod motorů vhánějících plyn do plynových komor, mají na starost i generátory k osvětlení Treblinky. Během těch žhavých dnů se jim všechno daří. Ivanovi je asi pětadvacet let, je vysoký a silný jako kůň. Čas od času má takovou choutku: zastaví vězně, který prochází kolem něj, a jediným tahem nože mu uřízne ucho. Krev teče, Žid naříká, ale musí zase klusat s nosítky v ruce. Ivan si počká, až ten muž jde zase kolem, nařídí mu, aby postavil nosítka, sestoupil do jámy a pak ho zabije.

   Jednoho dne Ivan přistoupil s pohrabáčem k nádržce, zatímco jsem oplachoval zuby ještě s jedním zubařem, který se jmenoval Finkelstein. Nařídil Finkelsteinovi, aby si lehl na zem, a vrazil mu ten kus železa do zadku. Říkal tomu žertík. Ten chudák ani nevykřikl, málem omdlel a Ivan se smál. Nepřestával hulákat: "Zůstaň ležet, nebo schytáš kulku!"

   Tento typ hrdinských činů byl běžný u věrných ukrajinských služebníků. Nikdy nedokážu zapomenout na toho, kterému říkali "Cak-cak". Když švihal karabáčem, nepřestával křičet "cak-cak". Používal delší karabáč než ostatní.

   Dnes má službu. Sám sobě uděluje privilegium: službu vykonává v blízkosti zdi, protože průchod je tu úzký a je tedy snazší zasáhnout. Vidí procházet každého a uniknout mu je nemožné. "Cak-cak" je jako divá zvěř. Z jeho obličeje stéká chladný pot. Vězni pláčou a on nepřestává bít. Když je v tomto stavu, doktor Zimerman, který mluví rusky, se mu snaží zalichotit, a to je jediný způsob, jak ho trochu uklidnit.

   Po této mezihře se Finkelstein musí zvednout a vrátit se k práci. Je mladý a silný. Jakmile to je možné, doktor Zimerman ho odvádí a ošetřuje mu ránu.Ta se zahojí. Finkelstein se dožil povstání.

 

Připravujeme povstání. Pesach v baráku. Povstání v Treblince.

   Jak jsem se už zmínil, nakonec vězňové přežívali déle, a to rozhodlo. Mohli jsme lépe poznat jeden druhého. Podařilo se nám získat vzájemnou důvěru a začali jsme přemýšlet o způsobu, jak se odtud dostat. Věděli jsme, že se jedná o nesnadný podnik, a stále jsme se báli o tom mezi sebou mluvit kvůli případnému donašeči. Prozkoumali jsme několik cest. Jenže naše plány byly těžko proveditelné. Neměli jsme zbraně. Nicméně jsme měli několik řešení. Naše tajné schůzky se vždy konaly v koutě baráku. Jeden z nás hlídal, aby nás upozornil, kdyby se objevil vrah.

   V lednu 1943 poslali z tábora číslo 1 patnáct mužů. Často se stávalo, že místo aby je zabili v táboře číslo 1, převedli skupinu k odstraňování mrtvol, protože rozdíl je nepatrný. . . Jistá smrt velmi brzy. Mezi těmi patnácti muži byli Adolf, bývalý námořník, a Zelo Bloch, židovský důstojník české armády. Jsou to dobří lidé a během několika dní jsme se stali přáteli. Vyprávějí nám, že v táboře číslo 1 se připravuje povstání. Možnosti jsou tam mnohem větší, protože tam stojí zbrojní sklad. Pracují na zhotovení kopie klíče, aby získali zbraně. Tito dva kamarádi mluví zasvěceně, přímo a energicky. Uklidňují nás a pouštějí se do práce. Pokoušíme se navázat kontakt s táborem číslo 1. Je to velmi obtížné, ale využíváme skutečnosti, že někteří z nás pracují na cestě k plynovým komorám, kde zahlazují stopy krve obětí. Šlauch vede až k hranici tábora číslo 1 a naši tam jsou ve styku s těmi, kteří čistí cestu na druhé straně. Podaří se nám dorozumět se s nimi navzdory přítomnosti esesáků a Ukrajinců, kteří na nás dohlížejí. Prostředek dorozumívání je následující: dva kamarádi z naší strany si povídají nahlas. Muži na druhé straně poslouchají rozhovor a odpovídají stejným způsobem, prostřednictvím rozhovoru mezi sebou. Zločinci jsou velmi pozorní, abychom spolu nemluvili přes hranici.

   Vzpomínám si, že po velkém úsilí se nám podařilo přesvědčit velitele tábora, aby dovolil těm, kteří mají bratra v druhém táboře, návštěvu. Dal souhlas a upozornil nás, že bratři smějí mluvit jen o sobě. Nesmějí mluvit o své práci a v čem spočívá. Setkání se budou konat v táboře číslo 1 a budou omezena na pět minut.

   Naši kamarádi se vrátili spokojení. Dokonce i když za každým stál jeden příslušník SS a museli mluvit německy, podařilo se jim získat několik důležitých informací: v táboře číslo 1 už vyrobili kopii klíče ke zbrojnímu skladu, takže je možné zahájit povstání.

   Naše radost je nepopsatelná. Stěží se držíme na nohou, ale nalézáme nové síly. Všichni chceme věřit, že se nám to podaří.

   Mezitím práce pokračuje. Připojí se k nám patnáct žen, vybraných z transportu pocházejícího z Bialystoku. Některé jsou přidělené do kuchyně, některé do prádelny, která byla právě dokončena. Hygienické podmínky se nepatrně zlepšují. Byl vydán rozkaz dodat nám každý týden čistou košili. Vždy v neděli máme teplou vodu na umytí. Život je o něco méně krutý než dříve. Ve stejné době jsou postaveny záchody, ke kterým je přidělený jistý Szwer. Povoláním je inženýr. Dostává rozkaz, aby se oblékl jako klaun. Na hlavě nosí kněžskou čepičku, na sobě dlouhý kaftan jako rabín, s červenou šerpou, v ruce drží černou hůl a kolem krku mu zavěsili budík. Tento muž má rozkaz nenechat nás na záchodě déle než dvě minuty. V opačném případě přijdou na řadu rány. Velitel tábora se často schovává v koutě a sleduje, jak dlouho zůstáváme na záchodě a jestli dozorce nechává vejít jen ty, co mají číslo. Protože k cestě na záchod je nezbytné vybavit se zvláštním číslem. Často se stává, že nám je vrazi odmítají dávat. Člověk div nepukne a místo čísla dostává ránu.

   Dohlížitel u záchodů je oblíbeným terčem zábavy vrahů. Pravidelně mu přinášejí další směšné součásti oblečení, aby vypadal ještě groteskněji. Oblečený jako rabín musí čistit záchody. Večer, na nástupu, se musí dostavit v této uniformě a vrazi se ho často ptají:

"Pane rabíne, máte rád hovna?"

   A on musí odpovědět: "Ano, velmi."

 

   Pesach, což jsou židovské Velikonoce, se blíží. Vrazi sehrají malou komedii a dávají nám lahev vína a mouku k přípravě nekynutého chleba. Připravujeme sederovou večeři, esesáci večer přicházejí do našeho baráku. Jeden z nás býval hazanem ve Varšavě a zpíval v synagoze. Připravuje macesy a sederovou večeři. Vrazi se velmi dobře baví. Po několika minutách opouštějí barák.

 

   Vzpomínám si na ten večer. Několik kamarádů se účastní slavnosti. Venku vane mírný vítr. Hranice hoří, oheň praská. Ten večer se proměnilo v dým deset tisíc Židů, ráno po nich nezůstává ani stopy. A my slavíme seder podle pravidel.

   Nazítří, když přijdeme do práce, odborník na hranice se na nás obrací (jako by mu někdo položil otázku) a říká nám, že moc dobře ví, jak je naše práce těžká. Ptá se nás, jestli si přejeme, aby k nám přidělili ještě asi padesát mužů, aby se nám ulevilo. Ovšem za podmínky, že se o příděly podělíme s nově příchozími. Nečeká na naši odpověď a říká, že si myslí, že dáme přednost těžké práci a zachování přídělů. Kromě toho nás ujišťuje, že už to nepotrvá dlouho a že brzy skončíme s touhle nečistou prací. Pak budeme mít mnohem snadnější život. Všichni dostaneme nové obleky a práce bude mnohem méně únavná.

   Druhý den se dověděl, co jsme si řekli mezi sebou: krásný a čistý život, který přijde po zahlazení všech stop jejich zločinů, je smrt. Zločinec k nám znovu přichází a vysvětluje, že se nám nestane nic zlého. Posloucháme ho a myslíme na naše osvobození.

 

   Během prvních květnových dní, po dohodě s vězni tábora číslo 1, se rozhodujeme, že tábor zapálíme a utopíme v krvi. Mnozí z nás o ničem nevědí. Rozhodnutí se udržuje v tajnosti: informovaní jsou jen vedoucí a kamarádi, přidělení na určitá místa.

   Povstání má proběhnout následujícím způsobem: každý bude normálně pracovat a nedá na sobě nic znát. Každý přesně zná svůj úkol, a aby ho mohl splnit, musí se chovat tak, aby se pohyboval poblíž místa jeho splnění. Plán předpokládá, že dva výstřely z tábora číslo 1 budou signálem k zahájení povstání. Všichni jsme připravení. Kamarádi musí založit požár v plynových komorách. Jiní musí zabít příslušníky SS a Ukrajince a sebrat jim zbraně. Ti, kteří pracují poblíž stráží, se musí snažit získat Ukrajince pomocí zlata.

   Každý je na svém místě.

   My zubaři máme v posledních dnech za úkol dát stranou co nejvíce zlata a odnést ho. Plánujeme, že jakmile se osvobodíme, půjdeme do pracovního tábora Treblinka, který se nachází o dva kilometry dál, a osvobodíme muže, kteří tam jsou internováni.

   Všechno bylo naplánováno dobře; nečekaná událost naneštěstí zhatila náš plán: v den vybraný pro povstání přijel kolem páté transport a s tímto transportem četní příslušníci SS a Ukrajinci. To zmařilo náš plán, museli jsme ho odložit. Neměli jsme štěstí, a to mělo na nás neblahý vliv.

   V táboře číslo 1 mají velký strach. Jsou nuceni vrátit zbraně, které si s takovými obtížemi opatřili. Naštěstí se jim to podaří, vrazi si ničeho nevšimnou.

   Nadcházejí velmi těžké dny. Nemůžeme nic dělat, protože stráže jsou zesílené.

   V květnu začínají velká vedra a exhumované mrtvoly zamořují vzduch. Vrazi se nepřibližují k hromadným hrobům a esesáci, kteří obsluhují rypadla, se bouří z obavy před nákazou. Je nutné změnit časový plán práce. Místo v šest začínáme ve čtyři ráno. Nástup je v půl třetí. Pracujeme bez přestávky až do dvou odpoledne. Pak je oběd. Často se stává, že pracovat musíme i odpoledne, protože přijede další vlak.

   Rytmus se zrychluje. Hromadné hroby se každým dnem více vyprazdňují. Vzkazujeme do tábora číslo 1, že pokud si nepospíší s organizací povstání, pokusíme se o ně sami, dřív než bude příliš pozdě. Názory mezi námi se různí. Někteří si myslí, že musíme osvobodit tábor sami, ostatní to odmítají: jsou přesvědčeni, že podnik je odsouzený k neúspěchu.

   Už nemůžeme čekat. Každý den nám připadá jako celý rok. Rozhodujeme se, že dáme táboru číslo 1 ultimátum, a nedostaneme-li jasnou odpověď upřesňující datum povstání, už nebudeme čekat.

   Odpovídají nám, abychom vydrželi ještě pár dní.

   Konečně dostáváme z tábora číslo 1 jasnou odpověď: povstání je naplánováno na 2. srpna v půl páté odpoledne. Netrpělivě očekáváme tento den.

 

   Ráno 2. srpna je krásně. Slunce svítí, jsme plní odvahy. Navzdory strachu se těšíme na to, co přijde. Na tvářích máme úsměvy. Cítíme se plní nových sil, je v nás více života než kdykoli jindy. S lehkým srdcem se pouštíme do práce a dodržujeme příkaz nedat na sobě nic znát.

   Připravujeme kanystry s benzinem pod záminkou paliva pro motory. Vedoucí našeho baráku, který pracuje jako řezník, jde za velitelem, Karolem Spezingerem, a žádá o povolení nabrousit nože, protože jsme dostali mrtvého koně a nože jsou tupé. Velitel dává souhlas. Řezník Kalman brousí nože stejně jako kleště k přeštípnutí ostnatých drátů.

   Všechno je připravené. Vzrušení dosahuje vrcholu, stejně jako strach, že vrazi odhalí tajemství a všechny nás postřílejí. Máme přestávku na oběd. Podle posledních zpráv je tábor číslo 1 připravený. Pořád se obáváme, že něco nepředvídatelného všechno zhatí. Dbáme na to, aby lidé ještě pracovali na hranici, aby neskončili předčasně a nebyli zavřeni do baráku. Požadujeme,aby se zlepšilo hoření, které není ideální. V kuchyni tvrdili, že nemají dost vody, aby vězňové byli nuceni vrátit se tam a nanosit ji. Jedná se o tři dobré vojáky, kteří mají za úkol, až to začne, podříznout krk Ukrajincům a vzít jim zbraně.

   Rozděluje se polední příděl. Všichni jsou hladoví jako obvykle, ale nikdo nemůže jíst. Nikdo nežádá přídavek. Desítky kamarádů se ani nedotknout jídla. Po polední přestávce se všichni vracejí na svá místa, šťastní a spokojení. Říkáme jeden druhému: velký den nastal!

   Práce zdárně pokračuje. Naši kati jsou nadšení, že všechno běží jako na drátku. Snažíme se mluvit co nejméně, abychom nepřitahovali pozornost. Nástroje máme připravené na určeném místě.

   Kamarád Adolf pod různými záminkami kontroluje místa. Navzdory všem přípravám je mezi námi mnoho těch, kteří nemají nejmenší ponětí, co se bude dít. Čas se vleče neuvěřitelně pomalu, strach, že něco náš plán zmaří, je nesnesitelný.

   Hodiny odbíjejí půl páté. Čekáme na dva výstřely z tábora číslo 1, na znamení, že povstání propuklo. Po několika minutách dostáváme rozkaz ukončit práci. Všichni utíkáme na svá místa. Po několika vteřinách z plynových komor vyšlehnou plameny: byly zapáleny. Ukrajinec, který stál na stráži vedle baráku, leží na zemi jako právě poražený vepř, zalitý vlastní krví. Kamarád Zelo se zmocnil jeho zbraně. Ze všech stran zaznívá střelba. Ukrajinci, kterým kamarádi slibovali hory doly, když slezou ze strážních věží, leží mrtví na zemi. Dva esesáci, kteří obsluhují rypadla, jsou mrtví. Míříme k zátarasu a křičíme: "Revoluce Treblinka!" Několik Ukrajinců u plotu zvedá ruce nad hlavu. Bereme jim zbraně. Jeden po druhém přeštipujeme ostnaté dráty. Už jsme u třetího zátarasu.

   Jsem ještě vedle baráku. Četní kamarádi, kteří nic nepochopili, se skrývají uvnitř. V doprovodu několika dalších volám: "Kamarádi, vyjděte ven, musíte se osvobodit co nejdřív!"

   Všichni vycházejí. Třetí zátaras je otevřený. Ve vzdálenosti asi padesát metrů je ještě jedna řada stojanů s ostnatým drátem: pokoušíme se přeštípat i ten.

   Slyšíme výstřely ze samopalů vrahů. Pospíšili si pro zbraně a mnoho kamarádů zůstalo zapleteno v ostnatém drátu, ze kterého nebylo úniku.

   Jsem mezi posledními. Mohu vyjít ven. Kamarád Kruk z Plocku je vedle mě. Utíká ke mně a křičí: "Kamaráde, jsme volní!"

   Objímáme se. Po několika desítkách metrů vidím, že se vrazi pustili do pronásledování s automatickými puškami v rukou. Také nás sleduje vůz s kulometem na střeše, který střílí všemi směry. Mnozí z nás jsou zabiti. Zem pokrývají mrtvá těla. Měním směr, nalevo od cesty. Vůz jede dál po polské silnici a já se ocitám za ním. Utíkáme do všech stran. Vrazi přicházejí odevšad.

   Vidím, že rolníci, kteří pracují na polích, a lidé, co hlídají stáda, utíkají ze strachu, že je také zabijou. Musíme urazit zhruba tři kilometry, než se dostaneme do lesíku mladých stromů. Rozhodujeme se, že je zbytečné pokračovat v útěku, a schováváme se v mlází. Je nás dvacet. To je příliš mnoho, rozdělujeme se na dvě skupiny po deseti, vzdálené od sebe sto padesát metrů.

 

   Ležíme několik minut, pak vidíme Ukrajince a několik esesáků, jak obkličují lesík a vnikají do něj. Nacházejí povstalce z druhé skupiny a na místě je zabíjejí.

   Mezi námi je Masaryk. Je to synovec bývalého českého prezidenta. Jeho manželka byla Židovka a on ji doprovodil do Treblinky. Když vidí, že se vrazi blíží, vytahuje z kapsy břitvu a podřezává si žíly. Krev mu stéká do dlaně. Pokusil jsem se mu v tom zabránit, ale nechtěl přestat ze strachu, že znovu padne do rukou vrahů.

   Zůstáváme úplně zticha. Naštěstí si nás nevšimli a vyšli z lesíku. Z kousku látky jsem udělal tlakový obvaz a podařilo se mi Masarykovi zastavit krev. Ještě chvíli zůstáváme ležet a slyšíme, že do lesíku vcházejí civilisté. Všimli si naší přítomnosti a obracejí se. Rozhodujeme se k okamžitému útěku. Běžíme několik set metrů a dostáváme se do dalšího lesíku. Je večer, pomalu se snáší noc. V šeru pokračujeme v cestě a nevíme, kam jdeme.

   Masaryk je bývalý důstojník. V noci se umí orientovat podle hvězd a můžeme jít dál pod jeho vedením. Jdeme celou noc. Když se rozední, jsme v hustém lese. Rozhodujeme se, že tu zůstaneme až do večera. Jsme vyčerpaní a umíráme hladem.

   Ležíme celý den. Každý z nás musí dávat několik hodin pozor, aby ti, co spí, nechrápali, protože v tomhle lese je slyšet i ten nejslabší zvuk.

 

Klepeme u jednoho vesničana. Vrazi nás hledají. Odjíždím do Varšavy. Potkávám jednoho člověka. . . Chtějí mě vydat policii. Přijíždím do Varšavy.

   O půlnoci se vydáváme na cestu a vycházíme z lesa. Noc je světlá. Uvědomujeme si, že jsme hodně blízko u Treblinky. Nevíme, kam jít, vracíme se do lesa a jdeme až do rána. Narážíme na bahnitou kaluž. Kamarád Masaryk padá na všechny čtyři a pije kalnou vodu. Napodobíme ho.

   Po třech dnech bloudění jsme velmi unavení a umíráme hladem. Rozhodujeme se, že budeme riskovat a zaklepeme u nějakého vesničana, aby nám ukázal cestu a dal něco k jídlu.

   V doprovodu kamaráda Kalmana, toho, který zapálil plynové komory, klepu u jednoho vesničana. Ostatní zůstávají schovaní v lese z obavy, abychom nepadli na špatné lidi.

   Vesničan otvírá, ale nepouští nás dovnitř. Vypráví nám, že německá vozidla neustále jezdí sem a tam a hledají nás. Starosta prohlásil, že každý, kdo vydá Žida nebo na něj upozorní četnictvo, dostane velkou odměnu.

   Vesničan nám dává chleba a trochu mléka. Výměnou žádá zlato. Dáváme mu dvoje hodinky. Dozvídáme se, že jsme patnáct kilometrů od Treblinky. Ptáme se ho, jestli ví, kde se nalézají skupinky partyzánů. To neví, ale říká nám, že pět kilometrů odtud je rozsáhlý les. Odcházíme tím směrem. Bloudíme čtrnáct dní, ale partyzány nenacházíme. Často se stává, že nám vesničané odmítají otevřít, když u nich zaklepeme, neodpovídají nám. Máme takový hlad a žízeň, že nás nohy odmítají nést. Vyhrabáváme brambory a řepu a jíme je syrové. Jsme v žalostném stavu. Přes den se bojíme ukazovat, protože lidé nám říkají, že hromadné zatýkání pokračuje.

   Po čtrnácti dnech bezvýchodného bloudění navrhuju, abychom se pokusili dostat do Varšavy, protože někteří z nás tam mají známé, a možná se nám podaří se z toho dostat. Můj návrh je odmítnut, protože ostatní se bojí, abychom cestou nepadli do rukou vrahů.

   Protože vidím, že tady nemůžu zůstat, rozhoduju se odjet do Varšavy sám. Je mi těžko u srdce, že musím opustit kamarády, ale přesto odcházím. Objímáme se a přejeme si, abychom se sešli živí.

   Po několika kilometrech přicházím k vesnici. Je večer. Vcházím k jednomu vesničanovi. Bojí se se mnou mluvit. Dává mi kousek chleba a říká, že Varšava je odtud devadesát devět kilometrů. Po několika minutách slyším z dálky výstřely. Vesničan přibíhá a volá na mě, abych utekl. Běžím do bramborového pole a schovávám se v něm. Stále se střílí. Je noc. Spouští se déšť, prší celou noc. Dvanáct hodin se ani nepohnu, dokud se nerozední. Mám pocit, že se už nikdy nedokážu zvednout, ale s vynaložením posledních sil se stavím na nohy. Po několika kilometrech vidím proti sobě jít muže. Už mi na ničem nezáleží, a tak jdu dál. Muž se blíží a já vidím podle jeho oděvu, že to je vesničan, a ptám se na cestu. Bez přemýšlení říká: "Ty jsi asi jeden z těch, co utekli z Treblinky."

   Protože vidím, že má se mnou soucit, odpovídám mu, že opravdu jsem uprchlík, a žádám ho o pomoc. Říká mi, že jde do mlýna pro mouku na zítřejší svátek. Přesto mi navrhuje, že se vrátí a dovede mě k sobě. Jdu s ním.

   Když vcházím, vidím ženu s malým dítětem v náručí. Tisknu dítě k sobě a líbám je. Užasle se na mě dívá a já jí říkám: "Drahá paní, rok jsem neviděl živé dítě. . ." Pláčeme všichni. Dává mi jídlo, a když vidí, jak jsem promočený, přináší košili svého manžela. Poznamenává, že to je jeho poslední košile.

   Tito lidé dělají všechno, aby mi pomohli. Ta paní mi s pláčem říká: "Opravdu vám chci pomoct, ale bojím se sousedů. Mám to dítě. . ."

   Po půlhodině jim srdečně děkuju a loučím se s nimi. Vesničan mi oknem ukazuje stodolu uprostřed polí, nedaleko odtud. Patří bohatému sedlákovi a nikdo tam nikdy nechodí. Radí mi, abych se tam schoval a večer se k němu přišel najíst. Ještě jednou děkuju a jdu do stodoly. Schovávám se do sena, abych nebyl vidět. Tak vypadá štěstí.

   Přichází večer, vyhrabu se ze sena a vracím se k přátelům. Vítají mě velmi vřele. Po několika minutách přichází nějaký soused. Nezdržuje se pozdravem, jde rovnou ke mně a uštědří mi dva políčky. Řve: "Smradlavý Žide, pojď se mnou!"

   Nemám jinou možnost. Žena, která pochopila, co se mnou chce udělat, prosí, aby mě nechal být, ale on odmítá. Chytá ho za paži a říká: "Franeku, co chceš od toho člověka? Ty ho znáš?"

   On se jí ptá, z jakého důvodu mě chce chránit.

   "Copak ty nevíš, že tihle zatracení Židi zapálili Treblinku? Chci svou odměnu!"

   Její slzy a prosby nepomáhají. Když žena vidí, že se jí nepodaří ho přesvědčit, popadne ho za pásek a vykřikne, abych utekl.

   Podaří se mi uniknout mu, beru nohy na ramena, běžím přes zahrady, ještě několik set metrů a lehám si v poli. Rozhoduju se, že prozatím nepůjdu dál, protože by byla škoda ztratit tak dobré spojence. Když jsem pochopil, že Franek odešel, plazím se až ke svým novým známým. Vklouznu do jejich stodoly a usínám. Ráno vchází vesničan, vidí mě a srdečně mě zdraví. Bojí se, že mě chytnou, protože lidé v jeho okolí jsou bezcitní. Několikrát za den mi přináší jídlo a večer se schovám ve stodole uprostřed polí.

   Žiju tam asi čtrnáct dní. Večer přicházím k těm laskavým lidem a oni mi oknem podávají něco k jídlu. Jenže jednoho dne přijíždí majitel, aby ve stodole uložil obilí. Měl jsem dojem, že mě viděl. Rozhodl jsem se opustit toto místo a udělat všechno pro to, abych se dostal do Varšavy.

   Večer jdu k těm lidem, abych jim sdělil svoje rozhodnutí. Chtějí mi to vymluvit, protože mají strach, abych nepadl do rukou četníkům, kteří hlídkují na cestách. Nenechám se přesvědčit a loučím se s nimi. Vesničan mi vysvětluje, že nejbližší nádraží se jmenuje Kotska a je odtud sedm kilometrů.

   Cesta není snadná, protože vlaky jsou plné četníků, kteří provádějí kontroly. Přesto se bez potíží dostávám do Varšavy a pak jedu do Piastowa, protože tam bydlí můj polský přítel Jonasz. Na první pohled mě nepoznává a chce mi dát almužnu pět zlotých. Když mu říkám, kdo jsem, je šťastný, že mě vidí, a nabízí mi pomoc. Opatřuje pro mě doklady, které ze mě udělají árijce jménem Henryk Romanowski.

   Po několika dnech u něj se fyzicky i psychicky hroutím. Ztrácím chuť k jídlu, jsem přesvědčený, že už nemám právo žít po tom, co jsem viděl a prožil. Moji přátelé se o mě starají a podaří se jim přesvědčit mě, že přežilo jen velmi málo svědků, jako jsem já, a že musím žít, abych mohl vyprávět.

 

   Ano, prožil jsem rok v nejstrašnějších podmínkách v Treblince. Po povstání v táboře jsem dva měsíce putoval, než jsem se dostal do Piastowa. Pak, po varšavském povstání, jsem strávil tři a půl měsíce v bunkru v hlavním městě, dokud nebylo 17. ledna 1945 osvobozeno.

 

   Ano, přežil jsem a jsem volný, ale k čemu je to dobré? Často si kladu tuto otázku. Abych vyprávěl o vraždění milionů nevinných obětí, abych podal svědectví o nevinné krvi, prolité těmito vrahy.

   Ano, přežil jsem, abych podal svědectví o těch velkých jatkách: Treblince.