Jdi na obsah Jdi na menu
 

Nacionální socialismus

   Nacionální socialismus, národní socialismus, nacismus jsou tři názvy pro jednu stejnou ideologii. Nacionální (národní) socialismus je jistým typem či formou fašismu, která byla státní ideologií v Hitlerově Německu v letech 1933 - 1945 a liší se od původního (italského) fašismu zejména svou rasovou teorií (nadřazenost árijské rasy apod.).

 

adolf-hitler-pri-prehlidce.jpg

Adolf Hitler provádí v listopadu 1933 přehlídku nově zřízené leibstandarte SS "Adolf Hitler". (Akta Hitler, Henrik Eberle a Matthias Uhl - ed., Praha 2006)

 

 

Ke klíčovým hodnotám a principům nacismu patří:

 

  • teorie rasismu, tvrdící, že biologické či genetické rozdíly mezi lidmi (barva kůže, vlasů, očí a celková fyziognomie) jsou klíčové pro určení schopností lidí - inteligence, odvahy, fyzické zdatnosti, vůdčí schopnosti apod.

  • antisemitismus (navazující na "tradice středověké Evropy" obviňující Židy ze zabití Ježíše Krista). Židé jsou považováni za méněcennou rasu, jejímž společným zájmem je oslabit a zničit německý národ (Hitler obvinil Židy prakticky ze všech německých problémů - porážce v 1. světové válce, sociálních revolucí, ze spiknutí s bolševiky)

  • rasová nadřazenost árijské (nordické, germánské) rasy pánů, tvůrců kultury, nad ostatními kmeny, které jsou schopny jenom využívat myšlenky a objevy árijské rasy, ale nejsou schopny nic nového přinést, nebo jsou jako Židé pouze ničitelé kultury (multirasová společnost byla pojímána jako znak degenerace společenství)

  • sociální darwinismus - německé dějiny byly pojímány jako boj Němců, představujících dobro, a Židů, představujících zlo, dějiny mohou skončit buď světovou nadvládou árijců, nebo definitivním vítězstvím Židů.

 

 

Hlavní zločiny nacionálního socialismu

 

Holokaust

   Zločin, jež nemá v historii lidstva obdoby. Podle šílených plánů nacionálních socialistů mělo být židovské obyvatelstvo vyhlazeno do posledního člověka. K tomuto účelu zřídili vyhlazovací tábory s plynovými komorami, v nichž hromadně vraždili židovské muže, ženy a děti. Obětí holokaustu se stalo 6 milionů Židů.  

krematorium-4.jpg

Krematorium 4 (v Osvětimi). Plynové komory byly nad zemí; cyklon B se do nich dával okénky ve zdi. (Osvětim - nacisté a "konečné řešení", Laurence Rees, 2005)

 

Koncentrační tábory

   V nacistických koncentračních táborech živořili a umírali statisíce nevinných lidí. Při otrocké práci, nedostatečné stravě a za neustálého bití se pomalu měnili ve vychrtlé muselmany, či byli zastřeleni německými dozorci. Filmy a fotografie, které v koncentračních táborech po jejich osvobození pořídili spojenečtí vojáci, šokovaly a dodnes šokují celý svět. 

kt-mittelbau-dora.jpg

Oběti nacistického teroru na nádvoří koncentračního tábora Mittelbau-Dora u Nordhausenu, snímek z 12. dubna 1945. (Gestapo, Carsten Dams, Michael Stolle, 2010)

 

2. světová válka

   Nacionální socialisté se svými spojenci rozpoutali světovou válku s úmyslem obsadit ostatní státy a podrobit si jejich obyvatelstvo. Některé národy měly být vyhubeny (Židé, Romové), jiné se měly stát novodobými otroky a sloužit Němcům (Poláci, občané Sovětského svazu, "rasově nevhodní" Češi). Během této války, která dostala název "2. světová válka", se nacistické Německo dopustilo mj. velkého množství válečných zločinů. Pokus nacionálních socialistů o ovládnutí světa si vyžádal 50 milionů mrtvých. 

valka-francie_0002.jpg

Německá motorizovaná kolona v čele postupu zničeným francouzským městem, rok 1940. (Rozhodující bitvy dějin, Tim Newark, Praha 2003)

 

Válečné zločiny

   Po celou válku se německá armáda - a obzvlášť Waffen SS - dopouštěla válečných zločinů, nejvíce na území Sovětského svazu. Jednalo se např. o špatné zacházení s válečnými zajatci (či rovnou jejich zabití), masakry civilního obyvatelstva, vypalování celých vesnic, znásilňování.

poprava-partyzanu.jpg

Němečtí vojáci se dávají fotografovat s popravenými partyzány (všimněte si výrazu v obličeji dvou německých vojáků v popředí). (Diktátoři - Hitlerovo Německo a Stalinovo Rusko, Richard Overy, Praha-Plzeň 2006)

 

Pokusy na živých lidech

   Nacisté prováděli zrůdné a velice bolestivé pokusy pochybné vědecké hodnoty na živých lidech. Nerozpakovali se dělat je i na dětech. Mnoho osob při těchto pokusech zemřelo.

mengelovy-obeti.jpg

Děti s tvářemi starců. Oběti pokusů dr. Mengeleho. (Holokaust - zločin proti lidstvu, Guido Knopp, Praha 2008) 

   

Aktion T4

   Akce T4 (Aktion T4) byl krycí název pro vraždění "méněcenných" osob (podle nacistické terminologie "život nehodný života"). Jednalo se o psychiatrické pacienty, mentálně a fyzicky postižené, seniory se stařeckou demencí, lidi s Downovým syndromem a další. Nacisté je vraždili hlavně plynem, konkrétně kysličníkem uhelnatým v hermeticky uzavřené místnosti, nebo píchnutím injekce s fenolem do srdce. Oběti tohoto zločinu pocházejí hlavně z řad Němců, v menší míře ostatních národů (také necelá tisícovka Čechů).

16ileta-schizofrenicka-nucene-sterilizovana.jpg

16letá dívka-schizofrenička, sterilizovaná proti své vůli.

 

 

Další zločiny nacionálního socialismu

 

Generální plán Východ (Generalplan Ost)

   V podstatě neznámý Generální plán Východ (německy Generalplan Ost) byl mamutí plán na poválečné geografické uspořádání Velkoněmecké říše. Součástí plánu bylo mj. přesídlení nebo vyvraždění celých národů (na dobytém území Sovětského Svazu nacisté plánovali 30 000 000 lidí nechat zemřít hlady - tzv. "Hladový plán"). Hlavní část Generálního plánu Východ byla zahájena 22. červa 1941 útokem na Sovětský Svaz, jehož území bylo pro naplnění plánu klíčové. Rovněž i dílčí prvky tohoto plánu byly během války provedeny. Generalplan Ost se nacistům nepodařilo dokončit jedině proto, že jim v tom bylo vojensky zabráněno. (více zde

puvodn-plan-barbarossa.jpg

Původní plán operace Barbarrosa. Obsazení území Sovětského Svazu se mělo stát základem pro naplnění Generálního plánu Východ.

 

Mučení lidí policejními a vojenskými složkami.

   Příslušníci nacistických policejních a vojenských složek nechvalně prosluli mučením vězňů či válečných zajatců. Nejznámější se tímto počínáním stala Tajná státní policie (Gestapo) a SS-Totenkopf, jenž měla na starosti koncentrační tábory. Mučení bylo velmi kruté a řada obětí nelidské zacházení nepřežila.

gestapo-muci-vezne.jpg

Výslech na Gestapu. Během něj gestapáci vyslýchanému rozbili hlavu (o rozsahu zranění vypovídá množství krve stékající muži po tváři). Vpravo smějící se příslušník Gestapa. (Byl jsem číslem 7809, Josef Rudolf, Brno 1945)

 

nemci-bicuji-sovetskeho-vesnicana.jpg

Němečtí vojáci bičují ruského vesničana, ostatní jsou nuceni přihlížet. (Nejnovější ilustrované dějiny - Druhá světová válka, Donald Somerville, Praha 2009)

 

 

Použité prameny:

 

Vladimír Prokop a Aleš Lisa, Politologie, Plzeň 2004  

Akta Hitler, Henrik Eberle a Matthias Uhl - ed., Praha 2006

Osvětim - nacisté a "konečné řešení", Laurence Rees, 2005 

Gestapo, Carsten Dams a Michael Stolle, 2010

Rozhodující bitvy dějin, Tim Newark, Praha 2003

Diktátoři - Hitlerovo Německo a Stalinovo Rusko, Richard Overy, Praha-Plzeň 2006

Holokaust - zločin proti lidstvu, Guido Knopp, Praha 2008

www.fronta.cz