Jdi na obsah Jdi na menu
 

SS v akci - dokumenty o zločinech SS - 5. část

"Tajná věc velitelství" o použití 94 000 kusů pánských

a 33 000 kusů dámských hodinek

 

Hlavní úřad pro hospodářskou                             Berlín 13. května 1943

správu SS

 

Telefon:  místní 76 38 01

                meziměstský 76 83 05

 

Doporučeně                                Tajná věc velitelství 33/110 Vel. A/Pr./3.

 

V odpovědi bezpodmínečně uveďte!

0109/43 g. Kdpf.

 

Týká se:  Použití židovského přechovávaného a

                kradeného zboží.

 

Říšskému vůdci SS,

B e r l í n

 

Říšský vůdče!

 

 

1.  Do 30. 4. 1943 bylo sem dodáno:

 

94 000 kusů pánských hodinek

33 000 kusů dámských hodinek

25 000 kusů plnicích per

14 000 kusů šroubovacích tužek

  3 500 kusů tobolek

  4 000 kusů peněženek

130 000 kusů holicích čepelek

  7 500 kusů holicích strojků a břitev

     400 kusů strojků na střihání vlasů

14 000 kusů nůžek všeho druhu

 

 

2.  Z toho je dáno do pořádku a připraveno k odeslání:

 

7 000 kusů pánských hodinek (od 1. 5. 1943 bude každý měsíc připraveno k odeslání dalších 2 500 kusů hodinek, tj. v tomto roce dalších asi 20 000 kusů)

8 000 kusů plnicích per

100 000 kusů holicích čepelek

5 000 kusů holicích strojků

   400 kusů strojků na střihání vlasů

14 000 kusů nůžek

 

Z tohoto opraveného množství bylo již odesláno:

 

4 000 kusů holicích strojků a 100 000 holicích čepelek do prodeje vojenským prodejnám

1 000 kusů holicích strojků nových nebo zánovních do lazaretů SS pro muže SS z fronty

400 kusů strojků na stříhání vlasů a 250 kusů břitev do holíren koncentračních táborů

 

Nůžky byly rozděleny takto:

 

   Krejčovské nůžky a nůžky na papír se prodávají firmě Deutsche Ausrüstungswerke pro technické účely.

   Nůžky pro vyšívačky, na nehty a pro domácnost se odesílají do spolku "Lebensborn" (Studna života) zdarma.

   Lékařské nůžky obdrží táboroví lékaři v KL. Holičské nůžky dostanou holírny jednotek při koncentračních táborech.

 

3.  Pánské hodinky, uvedené již do pořádku, navrhuji rozdělit takto:

 

a)  Každá bojová divize obdrží ihned:  500 kusů

po 1. 10. 43 ještě jednou 500 kusů

 

LSSAH (Leibstandarte SS Adolf Hitler), divize "Das Reich", divize "Umrlčích lebek" již obdržely po 500 kusech

 

b)  Ponorky obdrží ihned 3 000 kusů

po 1. 10. 43 dalších 3 000 kusů

 

c)  Koncentrační tábory obdrží pro pracovní komanda mimo tábor, velitele stráží atd. podle rozhodnutí velitele po 200 kusech.

 

Celkem je to asi 25 000 hodinek; zbývá 2 000 kusů.

 

Plnicí pera:

 

Každá bojová divize obdrží 300 kusů

Ponorky 2 000 kusů

 

zbývá 1 500 kusů

 

   Prosím o rozhodnutí, co se má stát se 33 000 kusy dámských hodinek.

 

4.  Z židovského přechovávaného a kradeného zboží je tu kromě toho:

 

a)  několik set sběratelsky velmi cenných starých zlatých a stříbrných mincí (zčásti z doby před naším letopočtem) velké sběratelské hodnoty;

 

b)  4 velké bedny s cennými sbírkami poštovních známek, mezi nimi kompletní sbírky v ceně 40 000 marek a více;

 

c)  přibližně 5 000 hodinek s nejdražšími švýcarskými stroji, v pouzdrech z čistého zlata a platiny, z části osazené pravými kameny (zlaté hodinky s méně hodnotnými stroji nebo nevkusného a nepěkného tvaru byly již předány říšské bance k roztavení).

 

K bodu 4 prosím rozhodnutí,

 

1.  zda sběratelské mince mohou být odevzdány peněžnímu muzeu říšské banky,

 

2.  co se má stát se sbírkami poštovních známek,

 

3. zda se mohou hodinky předat říšské bance k prodeji do zahraničí nebo zda se tyto hodinky nebo část z nich (nejkrásnější a nejcennější kusy) mají ponechat k zvláštnímu použití.

 

Je zde také určitý počet plnicích per a šroubovacích tužek z čistého zlata. Mají být předány říšské bance k prodeji v zahraničí nebo k roztavení?

 

                                                                               Heil Hitler!

 

                                                                             V zastoupení:

 

                                                                         SS gruppenführer a

                                                                     generálporučík zbraní SS

 

(kopie dokumentu č. 32 - zde)

 

Poslední polovina stránky originálu uvedeného dokumentu.

 

Zlatý poklad státu byl rozmnožován o zlato "zemřelých" vězňů

 

(kopie dokumentu č. 33 - zde)

 

fotografie-18.jpg

Na vagóny bylo bot zavražděných, které SS dopravovali z obsazených území do Německa. Ještě po osvobození bylo nalezeno v koncentračních táborech statisíce párů mužských, ženských a dětských bot.

 

Výmar-Buchenwald 25. května 1944

Posádkový lékař zbraní SS

               Výmar

S/Az.:  14 f/5.44-Sch./Wi

 

Věc:  Odebrání zubního zlata vězňům.

 

Odvolání:  Rozkaz říš. vůd. SS z 23. 9. 40, tamější taj. číslo 941/42 z 23. prosince 1942.

                  DI Az.: 14c/9/Ot.U.

 

Hlavnímu úřadu pro hospodářskou správu

odbor D - koncentrační tábory

 

O r a n i e n b u r g

 

Podle shora uvedeného rozkazu bylo v měsíci květnu 1944 odebráno zemřelým vězňům ve 30 případech

241,45 g drahého kovu (zlata).

 

   Toto množství bylo předáno na potvrzení zdejšímu vedoucímu hospodářské správy. Patřičný záznam byl proveden v příslušných vězeňských dokladech

 

                                                                           Posádkový lékař zbraní SS

                                                                                        Výmar

                                                                                   podpis nečitelný

 

                                                                            SS hauptsturmführer v. z.

                                                                                    podpis nečitelný

Čís. 1.

 

Veliteli odboru D III, Oranienburg,

Veliteli konc. tábora Buchenwald a

vedoucímu hospodářské správy konc. tábora Buchenwald.

 

"Hodinky pro nejosvědčenější a nejzasloužilejší příslušníky

divizí SS . . ."

 

(kopie dokumentu č. 34 - zde)

 

Berlín 29. 11. 44.

 

Náčelník Hlavního úřadu pro hospodářskou správu SS

Verw./Reinh./Fu/Ro

 

Taj. č. j. 91/44

 

Věc:  Rozdělení hodinek příslušníkům zbraní SS.                               T a j n é

Říšskému vůdci SS

 

B e r l í n SW 11

Prinz-Albrecht-Straβe 8

 

Říšský vůdče!

 

U odboru D v Oranienburgu je t. č. uskladněno:

 

   20 000 kapesních hodinek

     4 000 náramkových hodinek

     3 000 budíků a stylových hodin

     5 000 plnicích per

          24 hodinek pro slepce

          80 stopek

 

   Hodiny a plnicí pera jsou opraveny a připraveny k odeslání. Dal jsem, jako v minulém roce, podle přiloženého rozdělovníku příděly divizím zbraní SS. Vydávání těchto darů se provádí Vaším jménem nejosvědčenějším a nejzasloužilejším příslušníkům divizí. Vzhledem ke krátké době jsem již schválil plán rozdělení a prosím o Vaše potvrzení. 24 hodinek pro slepce je určeno pro Hlavní úřad zdravotnictví, 80 stopek pro Hlavní úřad velitelství SS.

 

Celkem je u odboru D t. č. v opravě:

 

a)  100 000 náramkových hodinek

       39 000 kapesních hodinek

         7 500 budíků a stylových hodin

        37 500 šroubovacích tužek

        16 000 plnicích per

 

b)         350 kapesních hodinek zlatých

               40 kapesních hodinek zlatých s brilianty

          1 200 náramkových hodinek zlatých

             175 náramkových hodinek platinových, příp. zlatých s brilianty

 

   Kdybyste si přál další rozdělování, bude tu od 11. prosince 1944 denně k dispozici 180 kusů hodinek uvedených pod a).

   Oprava hodinek uvedených pod b) se provádí vzhledem k nedostatku náhradních součástek a pro dodržování nutných bezpečnostních opatření velmi pomalu.

 

                                                                                       Heil Hitler

                                                                                          Pohl

 

                                                                                 SS obergruppenführer

                                                                                   a generál zbraní SS.

 

Bestiální akce loupeží a vražd bezbranných lidí vynesla přes 100 miliónů marek

 

a)  Odevzdané hodnoty

 

   Hodnoty z akce "Reinhard" byly k dalšímu doručení říšské bance popříp. říšskému ministerstvu hospodářství odevzdány Hlavnímu úřadu pro hospodářskou správu SS v Berlíně, a to:

 

   a)  Částky v říšských markách v celkové hodnotě   53 013 133,51 RM

   b)  Devizy v bankovkách všech hlavních zemí světa (včetně 500 000 dolarů) v celkové hodnotě 1 452 904,65 RM

   c)  Devizy v raženém zlatě v celkové hodnotě              843 802,75 RM

   d)  Drahé kovy (asi 1800 kg zlata a asi 10 000 kg stříbra v prutech) v celkové hodnotě 5 353 943, - RM

   e)  Jiné hodnoty, jako šperky, hodinky, brýle atd. (přitom stojí za zmínku počet hodinek, tj. asi 16 000 použitelných a asi 51 000 vyžadujících opravu, jež byly dány k dispozici vojsku) 26 089 800, - RM

   f)  Asi 1 000 vagónů textilií v celkové hodnotě 13 294 400, - RM  ________________                                                             Úhrnem 100 047 983,91 RM

 

   Je na skladě ještě asi 1 000 vagónů textilií, z ostatních hodnot asi 50 procent z množství nahoře uvedených - ty ještě třeba spočítat a ocenit. Je třeba vyzvednout, že uvedené hodnoty byly zjištěny na základě úředních kursů příp. cen. Jejich směnné hodnoty jsou však podstatně vyšší, např. při prodeji drahokamů a drahých kovů do ciziny, neboť tam je poptávka po pevných hodnotách větší než u nás. Kromě toho nám přináší prodej do zahraničí devizy. Když zde byly tyto ceny vzaty za základ pro ocenění, bylo to jen proto, aby se získal obraz o odevzdaných hodnotách, vcelku však není toto vyúčtování příliš směrodatné. Hodnota přínosu spočívá hlavně v tom, že tím byla získána tak velká množství naléhavě potřebných surovin, a že na základě hodnot, které jsme získali, mohou být obstarány devizy, čímž se opět umožní říšským úředním místům nakoupit suroviny.

 

1 podrobný seznam přiložen

                                                                         Globocnik

                                                    SS gruppenführer a generálporučík

                                                                             policie

 

Vrahové SS jsou vyznamenáváni

 

Vyšší velitel SS a policie                                      Terst 4. listopadu 1943.

v operačním pásmu Jaderského

pobřeží

 

Gl./Go. - č. j. 225/43

 

Říšskému vůdci SS a veliteli německé policie

Heinrichu Himmlerovi

 

B e r l í n

 

 

   Říšský vůdče!

 

   Dne 19. října 1943 jsem uzavřel akci Reinhard, kterou jsem provedl v generálním gouvernementu, a všechny tábory jsem rozpustil.

   Jako závěrečné shrnutí dovoluji si, říšský vůdče, odevzdat Vám přiloženou mapu.

   Moje zjištění v Lublině ukázala, že v generálním gouvernementu a zvláště pak v distriktu Lublin šlo o zvláštní ohnisko, a proto jsem se pokusil tyto nebezpečné momenty názorně zachytit. Snad bude v budoucnu účelné poukázat na vyloučení tohoto nebezpečí. Zároveň jsem se pokusil podat obraz o pracovním nasazení, z něhož je vidět nejen množství práce, ale také s jak málo Němci bylo toto velké nasazení uskutečněno. Dnes nabylo už takového rozsahu, že vzbudilo zájem významných průmyslových závodů.

   Mezitím jsem předal tyto pracovní tábory SS obergruppenführerovi Pohlovi.

   Prosím, říšský vůdče, abyste si tuto mapu prohlédl . . .

   Při jedné návštěvě jste mi, říšský vůdče, dal naději, že za zvláštní výkony při tomto těžkém úkolu by mohlo být po skončení prací propůjčeno několik železných křížů. Prosím, říšský vůdče, o sdělení, zda v této věci smím předložit návrhy.

   Dovoluji si poukázat na to, že za varšavské nasazení, které tvořilo poměrně malý díl celkové práce, bylo tamnímu veliteli SS a policie rovněž povoleno udělit taková vyznamenání.

   Byl bych Vám, říšský vůdče, velmi vděčný za kladné rozhodnutí v této věci, protože bych byl rád, aby tvrdá práce mých mužů byla odměněna.

 

                                                                            Heil Hitler!

 

                                                         SS gruppenfüher a generálporučík

                                                                       policie Globocnik

 

Hitler byl o vyhlazovacích plánech velmi přesně informován

 

(kopie dokumentu č. 35 - zde)

 

Inspektor pro statistiku                                              Berlín W 35 19. 4. 1943

 

č. j. 48/43 taj. říš. věc.                                                Potsdamer Strasse 61

 

SS obersturmbannführeru dr. R . Brandtovi,                  Tajná říšská věc.

osobní štáb říšského vůdce SS

 

B e r l í n

 

Milý Brandte!

 

   Moje nedávná šestnáctistránková zpráva o konečném řešení židovské otázky byla vyhotovena pro informaci říšského vůdce, jak mi to říšský vůdce ústně přikázal.

   Podle nového příkazu říšského vůdce z 1. 4. 1943 veliteli bezpečnostní policie a SD měla být sestavena zkrácená zpráva s jasnou bilancí, jež má být předložena vůdci. Tuto zprávu jsem před několika dny doručil Hlavnímu úřadu pro bezpečnost říše na 6,5 stránkách. Její opis přikládám s tím ,aby ji začlenil do své celkové zprávy.

   K tomu si dovoluji poznamenat pro případ, že by říšský vůdce nebyl docela srozuměn: Jednoznačná bilance za pevné časové období a z celé dnešní říše se nedá přes všechnu vynaloženou námahu vypracovat. Proto jsem kromě celkové bilance s proměnlivým výchozím bodem sestavil různé bilance dílčí. Různé údaje o počátečním a konečném stavu, které jsou po ruce, se rozcházejí o statisíce židů. Židy, kteří zbývají, nelze také podle nynějších podkladů rozdělit, jak by bylo žádoucno, na židy v pracovním nasazení, v koncentračních táborech, v ghettu pro staré židy, v privilegovaném smíšeném manželství, takže zbývající část je ihned k dispozici pro evakuaci. Jak u pracovního nasazení, tak u koncentračních táborů neumožňují dosavadní podklady spolehlivé závěry o příslušnosti židů k jednotlivým oblastem (bez ohledu na státní příslušnost). Proto jsem se musel vyhnout jednoznačným bilancím. Přesto jsou však uvedená čísla dosti dobrým výchozím bodem.

1 příloha taj. říš. věc.

                                                                                             Heil Hitler!                                                                                             podpis nečitelný

 

Himmlerův dík za úspěšné provedení "akce Reinhard"

 

Říšský vůdce SS                                Polní velitelství 30. listopadu 1943.

RF/M.

                                                 Vyššímu veliteli SS a policie

                                                 v operačním pásmu Jaderského pobřeží

                                                  SS gruppenführerovi Globocnikovi

 

                                                    T e r s t

 

   Milý Globusi!

 

   Potvrzuji Váš dopis ze 4. listopadu 1943 a Vaše hlášení o zakončení akce Reinhard. Rovněž tak Vám děkuji za mapu, kterou jste mi poslal.

   Vyslovuji Vám za Vaše veliké a jedinečné zásluhy o celý německý národ, které jste získal za provedení akce Reinhard, svůj dík a své uznání.

 

                                                                                              Heil Hitler!

 

                                                                                             Srdečně Váš

                                                                                                   H. H.

 

Esesácká propaganda vražd dohodnuta s ministerstvem

zahraničí

 

Říšský vůdce SS                                          Polní velitelství květen 1943

 

č. j. Kr. RF/V.                                                                             T a j n é !

                                      Veliteli bezpečnostní policie a SD

                                       SS gruppenführerovi dr. Kaltenbrunnerovi,

 

                                       B e r l í n

 

   Milý Kaltenbrunnere!

 

   Objednal jsem větší počet výtisků knihy "Židovské rituální vraždy" a dávám je rozdělovat všem až po hodnost standartenführera. Posílám Vám několik stovek kusů, abyste je mohl rozdělit mezi své úderné jednotky, především však mezi muže, kteří mají co dělat s židovskou otázkou.

 

   V souvislosti s touto knihou dávám tyto příkazy:

 

1.  Provést ihned všude vyšetřování o rituálních vraždách u židů, pokud nebyli ještě evakuováni. Takové případy je třeba soustředit a mně předložit. Budeme pak muset uspořádat několik procesů.

 

2.  Celé otázky rituální vraždy se musí chopit znalci v Rumunsku, Maďarsku a Bulharsku. Mám na mysli, že pak tyto případy rituální vraždy uveřejníme v našem tisku, abychom tím usnadnili odsunutí židů z těchto zemí. Tyto věci se pak samozřejmě mohou provést jen v dohodě s ministerstvem zahraničí.

 

3.  Uvažte, zda bychom nemohli ve spolupráci s ministerstvem zahraničí zřídit antisemitskou ilegální vysílačku pro Anglii a Ameriku. Musela by být zásobována materiálem, který - jako to dělal "Stürmer" v době bojů - by mohl být předkládán Američanům a Angličanům. Považuji tu za důležitou formu senzaci. Spojte se, prosím, s SS gruppenführerem dr. Martinem, abyste získal toho či onoho spolupracovníka "Stürmera". Kromě toho je třeba ihned pověřit lidi, kteří budou sledovat a kontrolovat v Anglii soudní zprávy a policejní hlášení, že se pohřešuje dítě, abychom tak potom mohli ve svém vysílání podávat krátké zprávy, že se v místě X pohřešuje dítě a že jde pravděpodobně o židovskou rituální vraždu. Celkem si myslím, že bychom mohli velkou antisemitskou propagandou o rituálních vraždách - jak v angličtině, tak snad dokonce i v ruštině obrovskou měrou zaktivizovat antisemitismus ve světě.

 

   Prosím, abyste tyto věci projednal příležitostně se svými spolupracovníky a učinil již určité přípravy, abyste mi pak mohl předložit návrh.

 

                                                                                          Heil Hitler!

 

                                                                                              Váš

                                                                                        H. Himmler v. r.

 

P. S. Prosím dále, abyste do této práce zapojil rovněž autora knihy.

 

2.  Major

     podplukovník Suchanek

     na vědomí.

 

Eichmann, vedoucí oddělení v odboru IV RSHA, "dodával

židy vyhlazovacím ústavům

 

Já, Wilhelm Hoettl, vypovídám pod přísahou toto:

 

   Jmenuji se dr. Wilhelm Hoettl, SS sturmbannführer (major SS). Mým zaměstnáním až do zhroucení Německa bylo místo referenta a zastupujícího vedoucího skupiny v odboru VI Hlavního úřadu pro bezpečnost říše.

   Odbor VI v RSHA byl tzv. zahraniční úřad SD a zabýval se zpravodajskou službou ve všem zemích světa. Odpovídá asi anglické Intelligence Service. Skupina, k níž jsem patřil, se zabývala zpravodajskou službou v jihovýchodní Evropě (Balkán).

   Koncem srpna 1944 jsem hovořil s SS obersturmbannführerem Adolfem Eichmannem, kterého jsem znal od roku 1938. Rozmluva se konala v mém bytě v Budapešti.

   Eichmann byl tehdy, pokud vím, vedoucím oddělení v odboru IV (gestapo) Hlav. úřadu pro bezpečnost říše a kromě toho byl pověřen Himmlerem, aby ve všech evropských zemích soustředil židy a dopravoval je do Německa. Eichmann byl tehdy silně pod dojmem toho, že Rumunsko skoncovalo s válkou po boku Německa, k čemuž v těch dnech zrovna došlo. Proto také přišel ke mně, aby se informoval o vojenské situaci, která mně byla denně hlášena maďarským honvédským ministerstvem (ministerstvem války) a velitelem zbraní SS v Maďarsku. Vyjádřil své přesvědčení, že válka je nyní pro Německo ztracena a že tím osobně nemá žádnou naději. Že ví, že je Spojenými národy považován za jednoho z hlavních válečných zločinců, protože má na svědomí milióny židovských životů. Ptal jsem se, kolik jich bylo, načež odpověděl, že tento počet je sice velkým říšským tajemstvím, ale že mi jej řekne, protože by mě to jako historika mělo zajímat, a že se ze svého odvelení do Rumunska pravděpodobně již nevrátí. Krátce před tím prý sestavoval krátkou zprávu pro Himmlera, který chtěl znát přesný počet zabitých židů. Že přitom došel na základě svých informací k tomuto výsledku:

   V různých vyhlazovacích táborech bylo zabito asi 4 miliony židů, zatím co další 2 milióny zemřely jinak; přitom největší část z nich byla zastřelena údernými jednotkami bezpečnostní policie za polního tažení do Ruska.

   Himmler prý nebyl se zprávou spokojen, neboť podle jeho mínění musí být počet zabitých židů větší než 6 miliónů. Himmler prý prohlásil, že vyšle jednoho muže ze svého statistického úřadu k Eichmannovi, aby tam podle Eichmannova materiálu sestavil novou zprávu, ve které by byl zjištěn přesný počet.

   Domnívám se, že tato informace, kterou mi Eichmann dal, byla správná, protože ze všech lidí, kteří přicházeli v úvahu, měl určitě nejlepší přehled o počtu zavražděných židů. Za prvé "dodával", tak říkajíc, prostřednictvím svých zvláštních komand židy do vyhlazovacích ústavů a znal tedy tento počet přesně a za druhé jako vedoucí oddělení v odboru IV Hlav. úřadu pro bezpečnost říše, jenž byl také příslušný pro židovské záležitosti, znal určitě nejlépe počet židů, kteří zahynuli jiným způsobem.

   K tomu přistupuje i to, že Eichmann byl v tom okamžiku následkem událostí určitě v takovém duševním rozpoložení, že neměl vůbec v úmyslu říkat mi něco nepravdivého.

   Pamatuji si podrobnosti tohoto rozhovoru tak přesně proto, že jsem tím byl z pochopitelné příčiny velmi pohnut a také proto, že jsem již před zhroucením Německa o tom podal bližší údaje jednomu americkému místu v neutrální cizině, s nímž jsem byl v té době ve spojení.

   Přísahám, že jsem tyto údaje učinil dobrovolně a bez nátlaku a že tyto údaje odpovídají pravdě podle mého nejlepšího vědomí a svědomí.

 

                                                                         Dr. Wilhelm Hoettl

 

                                         Místopřísežné prohlášení před Mezinárodním

                                                             vojenským tribunálem

 

Dopis neznámé židovky

 

(Byl nalezen v jejích rozpáraných šatech)

 

Poslední známka o životě židovské

ženy, která o několik málo dní později,

koncem dubna 1943, byla zavražděna.

 

Tarnopol 7. dubna 1943.

 

   Moji drazí!

 

   Dříve než odejdu z tohoto světa, chci Vám, moji nejmilejší, zanechat několik řádek. Dojde-li Vám někdy toto psaní, já a my všichni už tady nebudeme. Náš konec se blíží. Člověk to cítí, člověk to ví. My všichni jsme právě tak jako ti, kteří jsou již popraveni, nevinní a bezbranní židé, odsouzení k smrti. Malý zbytek, který po vraždění lidí ještě zbyl, přijde na řadu v nejbližší době. Není pro nás žádné východisko, jak uniknout této děsné, hrůzné smrti.

   Hned na začátku (v červnu 1941) bylo zabito asi 5 000 mužů, mezi nimi také můj muž. Za šest týdnů jsem po pětidenním dlouhém hledání našla mezi mrtvolami též jeho tělo (byli zabiti před cihelnou a odtud převezeni na hřbitov). Od toho dne pro mě přestal život. Nemohla jsem si ani ve svých dívčích snech přát lepšího a věrnějšího životního druha. Byly mi dopřány ke štěstí jen 2 roky a 2 měsíce. A teď? Unaven takovým hledáním mrtvol, byl člověk "rád", že našel tu svou - mohou se taková muka vylíčit slovy? . . . David je "vyřízen". Ach, jak je mu již dobře. Má všechno za sebou. Nás ještě čeká smrtící kulka. 31. srpna začala velká akce. Tenkrát jsme ztratili svou milovanou, dobrou, obětavou matku. Potřebovali jich 3 000. Šlo tenkrát opět o nový trik. Pracující osoby a jejich rodiny dostaly od policie do pracovních dokladů zvláštní razítka a měly být údajně od této akce osvobozeny. Mělo jít jako v březnu o lidi práce neschopné a děti. Zase hledali naši vlastní židovští členové pořádkové služby v bytech a skrýších oběti na smrt. Bubi a já jsme šli do práce. Máma a táta zůstali doma. Měli přece "razítka na život". U brány nás nepustili. Bubi a já jsme byli odvezeni na prostranství pro oběti a byli jsme přesvědčeni , že nevyvázneme živí. Mnozí byli zastřeleni na místě. Uprchli jsme a podařilo se nám uniknout. Šťastně jsem se dostala do kanceláře. Tam jsem seděla, a venku čekaly tisíce na smrt. Ach, jak vám to mám vylíčit? Odpoledne jsem se dozvěděla, že mámu a tátu viděli na prostranství. Musela jsem pracovat dál, nemohla jsem pomoci. Myslela jsem, že zešílím. Ale člověk nezešílí. Potom jsem slyšela, že nebylo možné vyjmout z toho nepracující ženy - tedy hospodyně. Měla jsem tedy truchlit a plakat, že jsem ztratila matku, nebo se těšit, že mám ještě otce, který se zachránil? Nevěděla jsem. Dá se to ještě vůbec chápat? Může se tomu ještě rozumět? Neměl by tu přece puknout mozek i srdce?

   Nyní jsme žili dál, bez matky. Ta věrná duše, to dobré mateřské srdce! . . . Zatím přišly každodenní starosti a další těžký boj o hloupé žití, teď už bez smyslu. Museli jsme se znovu přestěhovat, ghetto bylo již po kolikáté zmenšeno. Neboť byty zavražděných se teď uprázdnily. A žilo se dál.

   5. listopadu byla neděle. Zcela neočekávaně, v 11 hodin dopoledne, bylo ghetto obklíčeno a tanec začal znovu. Měla jsem tenkrát zvláštní "štěstí". Aniž jsem o nějaké akci něco tušila, vyšla jsem ven - doslova 10 minut před tím, než bylo ghetto obklíčeno. Časem si člověk zvykne na poměry, člověk tolik otupí. Když člověk ztratil někoho z nejbližších, sotva se na to reagovalo. Neplakalo se, člověk už nebyl člověkem, ale z kamene, docela bez citu. Žádná zpráva nevyvolala dojem. Šlo se dokonce již docela klidně na smrt. Lidé na prostranství poprav byli lhostejní a klidní . . .

   Stále ještě žiji a chci vám vylíčit, co se událo od 7. až do dneška. Říká se, že teď všichni přijdou na řadu. Halič má být úplně zbavena židů. Především má být ghetto likvidováno do 1. května. V posledních dnech byly opět zastřeleny tisíce. U nás v táboře bylo shromaždiště. Tam byly lidské oběti tříděny. V Petrikově to vypadá takto: Před hrobem je třeba se odstrojit do naha, kleknout a čekat na výstřel. Oběti stojí v řadě a čekají, až na ně dojde. Přitom musí ty první již zastřelené v hrobech urovnat, aby bylo místa dobře využito a aby byl pořádek. Celá procedura netrvá dlouho. V půlhodině jsou šaty zastřelených již zase v táboře. Po akcích dostala rada židů účet na 31 000 zlotých za spotřebované střelivo, které musela zaplatit. Proč nedovedeme křičet, proč se neumíme bránit? Jak je možné vidět téci tolik nevinné krve a nic neříkat, nic nedělat a čekat sám na stejnou smrt? Tak bídně, tak nemilosrdně musíme zahynout. Myslíte, že chceme takhle skončit, tak zemřít? Ne! Ne: nechceme! Přes všechno, co jsme prožili. Pud sebezáchovy je nyní větší, vůle k životu silnější, čím blíže je smrt. Je to nepochopitelné.

   Moji milí! David leží na židovském hřbitově. Kde leží maminka, nevím, byla odvlečena do Balajce. Kde budu pochována já, nevím. Když sem snad po válce přijdete, dovíte se u známých, kam byly transporty z tábora odvezeny. Není to lehké loučit se navždy. Žijte blaze, žijte blaze . . .

 

Šest miliónů židů oběťmi hitlerovského fašismu

 

Země                      židé září 1939          židovské ztráty          ztráty v %

 

Polsko                       3 300 000                 2 800 000                   85,0

SSSR -

okupované území      2 100 000                 1 500 000                   71,4

Rumunsko                      850 000                    425 000                   50,0

Maďarsko                       404 000                    200 000                   49,5

Československo              315 000                    260 000                   82,5

Francie                            300 000                      90 000                   30,0

Německo                          210 000                    170 000                   81,0

Litva                                 150 000                    135 000                   90,0

Holandsko                        150 000                      90 000                   60,0

Lotyšsko                             95 000                      85 000                   89,5

Belgie                                90 000                      40 000                    44,4

Řecko                                 75 000                      60 000                   80,0

Jugoslávie                         75 000                      55 000                    73,3

Rakousko                          60 000                      40 000                    66,6

Itálie                                    7 000                      15 000                    26,3

Bulharsko                          50 000                        7 000                    14,0

Různé (Dánsko,

Estonsko, Lucembur-

sko, Norsko, Gdansk)         20 000                         6 000                  30,0

________________________________________

                                     8 301 000                  5 978 000                   72,0