Jdi na obsah Jdi na menu
 

Hospodářsko-politická spolupráce Německa a Sovětského svazu v letech 1939-1941 - 6. část

21. 8. 2017

pakt.1.jpg

Němečtí vojáci přátelsky rozmlouvají se sovětským kolegou v dobytém Brest-Litevsku v Polsku, září/říjen 1939.

 

 

Použité prameny a odborná literatura
 

 

Prameny
 

AKTEN ZUR DEUTSCHEN AUSWÄRTIGEN POLITIK 1919-1945. Die letzten Monate vor Kriegsausbruch. März bis August 1939. Serie D (1937-1945), Band VI, Imprimerie Nationale, Baden-Baden 1956
 

AKTEN ZUR DEUTSCHEN AUSWÄRTIGEN POLITIK 1919-1945. Die letzten Monate vor Kriegsausbruch.Von 9. August bis 3. September 1939. Serie D (1937-1945), Band VII, Imprimerie Nationale, Baden-Baden 1956
 

AKTEN ZUR DEUTSCHEN AUSWÄRTIGEN POLITIK 1919-1945. Die Kriegsjahre. Von 4. September 1939 bis 18. März 1940. Serie D (1937 - 1945), Band VIII, P.Kepler Verlag KG, Baden-Baden 1961
 

BROD, Toman, Pakty Stalina s Hitlerem, Naše Vojsko, Praha 1990
 

ČUJEV, Felix, Vzpomínky Molotova, Orego, Praha 1996
 

HILGER, Gustav, Wir und der Kreml. Deutsch-sowjetische Beziehungen 1918-1941. Erinerungen eines deutschen Diplomaten, Athenäum Verlag, Bonn 1964,
 

CHURCHILL, Winston S., Druhá světová válka. Jejich nejskvělejší hodina. II. díl., Lidové noviny, Praha 1993
 

JACOBSEN, Hans, Adolf, Der Zweite Weltkrieg in Chronik und Dokumenten 1939-1945, Wehr und Wissen Verlagsgeselschaft, Darmstadt 1961
 

MOLL, Martin, Führer-Erlasse 1939-1945, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 1997
 

PICKER, Henry, Hitlers Tischgespräche im Führerhauptquartier, Seewald Verlag, Stuttgart 1977
 

RIBBENTROP, Joachim, 100 dokumentů o vzniku války. Výbor z úřední německé Bílé knihy, Německý informační úřad, Praha 1940
 

SCHMIDT, Paul, Paměti Hitlerova tlumočníka, Barrister a Principal, Brno 1997
 

STALIN, Josef V., Otázky leninismu, SNPL, Praha 1954


ŠNEJDÁREK, Antonín, Druhá světová válka v dokumentech a fotografiích, Svoboda, Praha 1968
 

 

Odborná literatura


BAYKOV, Alexander M., Soviet Forein Trade,Princeton University Press, New Jersey 1946
 

BIRKENFELD, Wolfgang, Der synthetische Treibstoff 1933-1945. Ein Beitrag zur nationalsozialistische Wirtschafts- und Rüstungpolitik, Musterschmidt-Verlag, Berlin 1964
 

BROŽ, Ivan, Vůdcové. W.Churchill, J.V. Stalin, F. D. Roosevelt, B. Mussolini, H. Truman, H.Tódžó, Čankajšek, A. Hitler, Ch. de Gaulle, Olympia, Praha 2001
 

BULLOCK, Alan, Hitler a Stalin. Paralelní životopisy, Mustang, Plzeň 1995
 

CARR, Edward H., Berlin-Moskau-Deutschland und Russland zwischen den beiden Weltkriegen, Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart 1954
 

CROZIER, Brian, Vzestup a pád Sovětské říše, BB/art s.r.o., Praha 2004
 

FABRY, Philipp W., Der Hitler-Stalin-Pakt 1939-1941.Ein Beitrag zur Methode sowjetischer Aussenpolitik, Fundus Verlag, Darmstadt 1962
 

FRAJDL, Jiří, Jiný pohled na pakt o neútočení Německo - SSSR z r.1939, Futura, Praha 2004
 

GADDIS, John L., The United States and the Origins of the Gold war 1941-1947, University of Columbia, New York, 1972


GEUST, Karl F., Pod rudou hvězdou , JOTA s.r.o., Brno 1997
 

GLANTZ, David M., Charkov 1942. Anatomie vojenské porážky ze sovětského pohledu, JOTA s.r.o , Brno 2006


GORNIG, Gilbert H., Der Hitler – Stalin-Pakt. Eine volkerrechtliche Studie, Verlag Peter Lang GmbH, Frankfurt am Main 1990


GROEHLER, Olaf, Sebevražedné spojenectví- německo-sovětská spolupráce 1920-1941, Ivo Železný, Praha 1997


HAFFNER, Sebastian, Der Teufelspakt-fünfzig Jahre deutsch-russische Beziehungen. Rowohlt, München 1968


HARDACH, Karl, Wirtschaftsgeschichte Deutschlands im 20. Jahrhundert (1914-1970), Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen 1993


HART, Liddell B. H., Dějiny druhé světové války, JOTA s.r.o., Brno 2000


HEIDEN, Kondrad, Adolf Hitler. Jeden muž proti Evropě, ARA , Praha 2003


HILDERMEIER, Manfred, Geschichte der Sowjetunion 1917-1991. Entstehung und Niedergang des ersten sozialistichen Staates, Verlag C. H. Beck, München 1998


HOFFMANN, Joachim, Stalins Vernichtungskrieg 1941-1945, Herbig, München 1999


IRVING, David, Goebbels. Pán myšlenek Třetí říše, Books, Brno 1998
 

JAKOVLEV, Nikolaj N.,Franklin D.Roosevelt.Člověk a politik, Svoboda, Praha 1985


KERSHAW, Ian, Hitler. Nemesis 1936-1945, Argo, Praha 2004
KISSINGER, Henry A., Umění diplomacie.Od Richelieau k pádu Berlínské zdi, Prostor, Praha 1997

 

KNOPP, Guido, Hitler, Knižní klub, Praha 1998
 

LITERA, Bohuslav a kol., Formování stalinského mocenského systému: k problému tzv. sebedestrukce bolševiků 1928-1939, Historický Ústav AV ČR, Praha 2003


MALIA, Martin, Sovětská tragedie. Dějiny socialismu v Rusku v letech 1917-1991, Argo, Praha 2004


MASER, Werner, Porušení slova. Hitler, Stalin a druhá světová válka, Oldag, Ostrava 1996


MILWARD, Alan S., The German Economy at War, The Athlone Press, London 1965


MOSLEY, Leonard, On Borrowed Time. How World War II Began, Random House, New York 1969


MÜLLER, Rolf-Dieter, Das Tor zur Weltmacht. Die Bedeutung der Sowjetunion für deutsche Wirtschafts- und Rüstengspolitik zwischen den Weltkriegen, Harald Boldt Verlag, Boppard am Rhein 1984


ČUBARJAN, Aleksandr O., GORODECKIJ, Gabriel (otv. red.), Vojna i Politika 1939-1941, Nauka, Moskva 1999


NÁLEVKA, Vladimír, Poslední týden míru, Mladá fronta, Praha 1979
 

NÁLEVKA, Vladimír, Z neznámých stránek historie, Aleš Skřivan ml., Praha 2001
 

OBERLÄNDER, Erwin (hrsg.), Hitler-Stalin-Pakt 1939. Das Ende Ostmitteleuropas?, Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main 1959
 

OVERY, Richard, Diktátoři. Hitlerovo Německo a Stalinovo Rusko, Beta-Dobrovský a Ševčík, Praha, Plzeň 2006


PERREY, Jürgen H.,Der Rußlandausschuß der deutschen Wirtschaft- die deutschsowjetischen Wirtschaftsbeziehungen der Zwischenkriegszeit. Ein Beitrag zur Geschichte des Ost-West Handel, R. Oldenburg Verlag, München 1985


SANTAMARIA, Yves, 1939 Německo-sovětský pakt, HZ Editio s.r.o., Praha 2001
 

SIPOLS, Vilnis J., Diplomatický boj v předvečer druhej svetovej vojny, Pravda, Bratislava 1981


SUVOROV, Viktor, Všechno bylo jinak. Aneb kdo začal druhou světovou válku, Naše Vojsko, Praha 1995


ŠVANKMAJER, Milan a kol., Dějiny Ruska. Lidové noviny, Praha 1999
 

TAYLOR, Alan, J. P., The Origins of the Second World War, Penguin Books, London 1964
 

TUCKER, Robert C., Stalin, Dialog, Praha 1998
 

UEBERSCHÄR, Gerd R., BEZYMENSKIJ, Lev A. (hrsg.), Der deutsche Angriff auf die Sowjetunion 1941. Die Kontraverse um die Präventivkriegsthese, Primus Verlag, Darmstadt 1998


VEBER, Václav, Komunistické experiment v Rusku 1917-1991.Aneb malé dějiny SSSR, Set out, Praha 2000
 

WANNER, Jan, Pevnost Amerika. Spojené státy a evropská válka 1939-1945. I.díl., Dokořán, Praha 2001


WATT, Donald C., How War Came. The Emmediate Origins of the Second World War, 1938-1939, Pantheon Books, New York 1989
 

WEINBERG, Gerhard, Foreign Policy Of Hitlers Germany.Diplomatic revolution in Europe 1933-1936, The University of Chicago Press, Chicago 1983


WOLTON, Theirry, Rudohnědá nemoc 20. století, Rubikon, Praha 2003
 

 

Časopisy a noviny
 

BEZYMEJSKIJ, Lev A., Sovetsko-germanskije dogovory 1939 g. Novyje dokumenty istaryje problemy, in: Novaja i Novějšaja Istoria 42 ,1998, no. 3, s. 3-26


BIRKENFELD, Wolfgang, Stalin als Wirtschaftspartner Hitlers 1939-1941, in: Vierteljahrschrift für Social- und Wirtschaftsgeschichte 64, 1966, Heft 1, s. 477-510


CAMPUS, Elisa, Die Hitlerfaschistische Infiltration Rumäniens 1939-1940, in: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 5, 1957, Heft 2, s. 213-228


FRIEDENSBURG, Ferdinand, Die sowietischen Krieglieferungen an das Hitlerreich, in: Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung 31 ,1962, Heft 4, s. 331-338


JÄCKEL, Eberhard, Eine angebliche Rede Stalins 1939, in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 5, Oktober 1958, Heft 4, s. 980-389
 

KUBÍK, Petr, Stalinův Sovětský svaz a druhá světová válka. Shrnutí nejnovějších poznatků k německo-sovětské válce v roce 1941, in: Střední Evropa 15, 1999, č.94/95, s. 90-95
 

LITERA, Bohuslav, WANNER, Jan, Přeměny Rudé armády a sovětské strategické plány 1931-1941. Dokumenty a materiály, in: Slovanské Historické Studie 26, 2000, s. 7-249
 

NADŽAFOV, Džachangir G., SSSR v poslemjunchenskoj Jevrope, in: Novaja i novejšaja istoria 44, 2000, no. 3, s. 67-88
 

PITLÍKOVÁ, Jana, Zahraniční obchod Sovětského svazu na přelomu 20. a 30. let, in: Hospodářské dějiny. Economic History 22, 1999, s. 163-190
 

RICHTER, Karel, Pakt, který ochromil svět, in: Přísně tajné! 7, 2003, č. 4, s. 58-72
 

SMETANA, Vít, Sovětská hrozba očima Foreign Office na podzim 1939, in: Dějiny a současnost 18, 1996, č. 15, s. 46-50
 

SMETANA, Vít, Vítězství geopolitiky nad ideologií, sovětsko-německý pakt 1939, in: Dějiny a současnost 21, 1999, č. 4, s. 22-27
 

SEEMANN, Richard, Pakt belzebuba s ďáblem, in: Mezinárodní politika 18, 1994, č. 8, s. 26 - 27
 

VORÁČEK, Emil, Instrukce sovětské vojenské delegaci pro jednání s britskou a francouzskou vojenskou misí v létě 1939, in: Slovanský přehled 87, 2001, č. 1, s. 43-46
 

WANNER, Jan, Rooseveltův pohled na svět a spojenecká koalice, in: Historický obzor 6, 1995, č. 5/6, s. 98-103

 


Internetové zdroje


CARR, Edward H. From Munich to Moscow II. Soviet Studies [databáze on line]. Vol.1, (Oct., 1949), No. 2, pp. 93-105, [2006-06-14]. Dostupný z www: <http://links.jstor.org/sici sici=00385859%28194910%291%3A2%3C93%3AFMTMI%3E2. 0.CO%3B2-Y>
 

RESIS, Albert.The Fall of Litvinov. Harbinger of the German–Soviet Non-aggresion Pact.
Europe-Asia Studies, [databáze on line]. Vol. 52, (Jan., 2000), No.1, pp. 33-56, [2006-06-14]. Dostupný z www: <http://links.jstor.org/sici?sici=09668136%28200001%2952%3A1%3C33%3ATFOLHO%3E
2.0.CO%3B2-C>.ISNN 1465-3427


ROBERTS, Gofrey. The Soviet Decision for a Pact with Nazi Germany. Soviet Studies, [databáze on line].Vol. 44, 1992, No. 1, pp. 57-78, [2006-06-14]. Dostupný z www: <http://links.jstor.org/sici?sici=00385859%281992%2944%3A1%3C57%3ATSDFAP%3E2.0
.CO%3B2-I >


ROBERTS, Gofrey. Infamous Encounter? The Merekalov Weizsäcker Meeting of 17.April
1939. The Historical Journal, [databáze on line].Vol.35, (Dec., 1992), No.4, pp.921-926, [2006-06-14]. Dostupný z www <http://links.jstor.org/sici sici=0018246X%28199212%2935%3A4%3C921%3AIETMMO%
3E2.0.CO%3B2-H>

 

TEMIN, Peter. Soviet and Nazi economic planning, in the 1930s. Economic History Review,
[databáze on line].Vol.44, (Nov., 1991), No. 4, pp. 573-593, [2006-06-14]. Dostupný z www: <http://links.jstor.org/sici?sici=00130117%28199111%292%3A44%3A4%3C573%3ASANE
PI%3E2.0.CO%3B2-4>

 

Náhledy fotografií ze složky Spolupráce SSSR s nacistickým Německem