Jdi na obsah Jdi na menu
 

Dokument: Naše stanovisko k otázce Poláků v říši

26. 3. 2016

Naše stanovisko k otázce Poláků v říši

 

   Říšský vůdce SS a náčelník německé policie nařídil z pověření říšského maršála Göringa mezi jiným, že všichni dělníci a dělnice polské národnosti musí nosit vždy viditelně na pravé straně prsou každého oděvu látkový odznak, vyobrazený vedle, v uvedené velikosti. Odznak se musí pevně přišít k oděvu.

   Jsme dnes svědky vzniku naší národní říše a je nám jasné, že v budoucnosti budou žít v našem životním prostoru ve velkém počtu živly cizí národnosti. Kromě toho jsou nyní v celé říši aktuální národnostní otázky v souvislosti s nasazením polských zemědělských a průmyslových dělníků. Národní říše může mít věčné trvání jen tehdy, když bude každý Němec vystupovat národnostně uvědoměle a sám se vypořádá se všemi těmito otázkami. Zákony mohou spolužití jen upravovat. Nejdůležitější zůstává citově sebejistý postoj každého jednotlivce. Je proto nutné uvědomit celý národ o nebezpečích, která vznikají ze spolužití s lidmi jiné národnosti.

   Proto je zapotřebí znovu poukazovat na zvěrstva páchaná Poláky na našich německých krajanech a nabádat k opatrnosti vůči polským dělníkům.

   Německý národe! Nikdy nezapomeň, že to byla zvěrstva v Polsku, která přinutila vůdce, aby svým ozbrojeným wehrmachtem chránil naše německé krajany! Září 1939 si vyžádalo od našich německých krajanů v Polsku 58 600 obětí. Muži, ženy a děti, bezbranní starci a nemocní byli týráni k smrti na pochodech do vyhnanství. V polských káznicích museli němečtí lidé vytrpět tak surová muka, že je mohli vymyslit jen podlidé se zvířecími pudy. Po celé dny bez jakéhokoli jídla, biti holí, údery pažbou, bezdůvodně stříleni, mrzačeni, znásilňováni, není prostě násilného činu, který by nebyl spáchán. Jednoho mladého člověka polili benzínem a spálili v pekařské peci, do nákladního vlaku se zavlečenými pustili plnou parou lokomotivu. Koupající se děti našly nedávno v rybníčku 17 mrtvol. Dalo by se uvést tisíce takových případů.

   Příslušníci tohoto národa teď přišli k nám jako zemědělští a průmysloví dělníci a jako váleční zajatci, protože potřebujeme jejich pracovní sílu. Ten, kdo se dostane služebně s nimi do styku, nechť si uvědomí, že nenávist Poláků je dnes větší než kdykoli předtím, že Polák má mnohem větší zkušenosti v národnostním boji než my a že stále ještě věří, že bude moci za pomoci nám nepřátelských mocností vybudovat nové, větší Polsko.

   Pokora, kterou Polák projevuje německému sedláku, je lstí. Jeho přátelské chování je předstírané. Všude je zapotřebí zachovávat bdělost, aby se nenapomáhalo spiknutí Poláků a případné špionážní práci.

   Především tu nesmí být žádných společenských styků s Poláky. Němče, buď hrdý a nezapomeň, jak ti polský národ ublížil! Když někdo přijde a řekne ti, že jeho Polák je slušný, pak mu odpověz: Zase dnes každý zná nějakého slušného Poláka, jako znal dříve slušného žida!

   Jde o naše národní společenství! Především dbej toho, aby nebyly navazovány styky prostřednictvím společného náboženství. Naši sedláci neznají národnostní boj a považují Poláka, který je zdraví stále "Pochválen buď pán Ježíš Kristus!" za slušného člověka a odpovídají mu "Na věky, amen!" Poláci, kteří přijeli jen s šatstvem, které měli na sobě, dostali od svých sedláků prádlo a kusy oděvu. Prodali je pak Polákovi v sousedství a za utržené peníze si koupili tabák. Skupiny Poláků rozehnané na ulici policií se na příštím rohu zase shlukly. Všímejte si toho, zda Poláci píší domů dlouhé dopisy. Stalo se, že z Polska poslali na základě těchto dopisů potraviny, takže si lze představit, co Polák domů napsal. Nedávejte mu do rukou peníze v hotovosti! V rolnické rodině, kde selka má zakrátko porodit třetí dítě, nemůže nikdo jiný pomoci než polská dívka. Zasáhněte v takových případech svou sousedskou výpomocí!

   Němče! Polák nebude nikdy tvým kamarádem. Stojí  n í ž e  než kterýkoli soukmenovec na tvém statku nebo v tvé továrně. Buď, jako je Němec vždycky, spravedlivý, nikdy však nezapomeň, že jsi příslušníkem herrenvolku!

   Německý wehrmacht nám vybojuje mír v Evropě! Jsme odpovědni za mír v novém, větším Německu. Spolužití s lidmi jiné národnosti povede ještě často k národnostním zkouškám síly, v nichž ty, jako Němec, budeš muset obstát.

 

                                                                                   Lidový svaz pro němectví v zahraničí 

                                                                                                      župní svaz Berlín

                                                                                                    W 30, Stotzstraße 46

 

kopie originálního dokumentu - zde

(přejato z publikace SS v akci - dokumenty o zločinech SS, Praha 1959)