Jdi na obsah Jdi na menu
 

Medicina na scestí - vysvětlivky

Vysvětlivky

 

1. "Nacht und Nebel" byl výraz pro ty, kteří měli v koncentračním táboře zmizet, to jest, nesměl o nich nikdo vědět. Nesměli domů psát, musili být neustále uvnitř tábora, to jest, nebyli zaměstnáváni ani při práci mimo tábor. Nemohli být ani posláni jinam na transport. Nakonec bývali likvidováni.

 

2. Rektální rourky jsou gumové trubice při výplaších střeva.

 

3. Pneumonie jest lalokovitý zánět plic.

 

4. Dekompensovaná vada srdeční jet nedostatečnost srdce buď následkem slabosti svalu srdečního anebo nedostatečnosti chlopni srdečních, s otoky na končetinách, po případě v obličeji, obtížných dechem atp.

 

5. Status viz chorobopis.

 

6. Venepunkce jest odnímání žilní krve injekční jehlou, obyčejně z loketní žíly.

 

7. Auskultace a perkuse jet známý způsob lékařského vyšetřování poslechem a poklepem na hrudníku a na zádech.

 

8. Subtotální resekce žaludku znamená odejmutí téměř celého žaludku až k jícnu a spojení jícnu přímo s tenkým střevem.

 

9. Cholecystektomie a plastika choledochu jest operace, při níž se odejímá žlučník, po případě vytvořuje z okolních tkání nový žlučovod.

 

10. Bronchopneumonie jest roztroušený zánět plic, vycházející z průdušek.

 

11. Exudát jest výpotek pohrudnice, v tomto případě při zánětu pohrudnice.

 

12. Specifické infiltrace, rozuměj plic, jsou roztroušená ložiska tuberkulosní v plicích

 

13. Diffusní tuberkulosa znamená po všech lalocích rozšířenou tuberkulosu plic.

 

14. Nephritida a pyelonephritida jest zánět ledvin a současně i zánět pánve ledvinné.

 

15. Autopsie znamená pitva.

 

16. "Scheisserei" jest lágrový výraz pro akutní zánět střev, po případě úplavici.

 

17. Extrakce, rozuměj zubů, jest vytrhování zubů.

 

18. Phlegmona jest infekční, obyčejně též hnisavý zánět podkožní tkáně, po případě i svalstva.

 

19. Skarlatina - spála.

 

20. Difterie - záškrt.

 

21. Erysipel - růže (infekční onemocnění kůže)

 

22. Totenkamra - lágrový název umrlčí komory, kde byla ale též pitevna, pracovny pro pathologii, čili pro zhotovování preparátů a později i pro preparáty mikroskopické.

 

23. SDG - Sanitäts-Dienst-Grad - znamená pomocný lékařský personál v nemocnicích, vesměs příslušníci SS.

 

24. Durch Tod entlassen - propuštěn pro smrt - bylo obvyklé určení a označení pro každého mrtvého vězně.

 

25. Appendektomie - operace slepého střeva (respektive červovitého výběžku).

 

26. Dehiscentní - široce zející.

 

27. Ileosní příznaky - porucha činnosti střevní a tím ochrnutí střev.

 

28. Obstrukční Ileus - totéž.

 

29. Gangraina - sněť.

 

30. Diffusní peritonitida - celkový zánět pobřišnice.

 

31. Billroth I, II, Krönlein, Finkelstein jsou methody pro operaci žaludečního vředu, po případě vředu dvanácterníku, nazvané podle jejich vynálezců.

 

32. Hernie - kýla.

 

33. Sterilisace resekcí ductů jest operace za účelem provedení neplodnosti.

 

34. Nephrotomie, nephrectomie jsou operace ledviny.

 

35. Thorakoplastika - jest operace na hrudníku za účelem nehybnosti tuberkulosou zachvácené plíce.

 

36. Struma znamená operace štítné žlázy.

 

37. Incise - rozříznutí.

 

38. Absecess - hnisavá hlíza.

 

39. Frenikoexairesa - jest operace při tuberkulose, kterou se přetíná nerv bráničný, aby stejnojmenná polovice hrudníku byla ochrnuta a tím v klidu.

 

40. Paronychie - hnisavý zánět lůžka nehtového.

 

41. Exunquentace - operativní odejmutí nehtu.

 

42. Trepanace - operace kosti.

 

43. Infiltráty po intramusculárních injekcích znamenají počínající zánět v okolí injekce ve svalu.

 

44. Friedreichova excisse znamená vyříznutí celé rány i s okolním vazivem a kůží.

 

45. Entlastungsincisse znamená naříznutí zduřelé tkáně za účelem odlehčení.

 

46. Kolliquace - zhnisání.

 

47. Metastatický abscess - znamená hnisavá a zánětlivá ložiska na různých místech těla, způsobená zanesením bakterií proudem krevním do různých částí těla.

 

48. Laparotomie - otevření dutiny břišní.

 

49. Resekce žeber - vynětí částí žeber.

 

50. Parenterálně a perorálně jsou různé způsoby užívání léků buď injekcemi nebo ústy.

 

51. Infuse - roztok.

 

52. Léčení štosové sulfonamidy - znamená nárazové léčení velikou dávkou tohoto chemického prostředku najednou.

 

53. Insufficience parenchymu - znamená poruchu činnosti tkáně orgánů v důsledku nějakého jedovatého působení infekce anebo chemického prostředku.

 

54. Inf. nephritida - zánět ledvin.

 

55. Oedem - otok.

 

56. Dyspeptické obtíže - znamenají poruchu činnosti žaludeční.

 

57. Kardie a pylorus jsou části žaludku.

 

58. Ulcerosní gastritida znamená zánět sliznice žaludeční, při němž se tvoří vředy.

 

59. Duodenitida - zánět dvanácterníku.

 

60. Enteritida - zánět sliznice střevní, přeneseně zánět střev.

 

61. Perforace - proděravění.

 

62. Destruktivní formy onemocnění, které ničí tkáň, po případě celý organismus.

 

63. Amyloidní změny na játrech jsou degenerativní pochody ve tkáni jaterní, při nichž tato místa jsou vyřaděna z činnosti.

 

64. Ikterus - žloutenka.

 

65. Tripanosomiasa - znamená onemocnění, vyvolané původci spavé nemoci v Africe.

 

66. Inokulace benigní malarie znamená naočkování lehčí formy malarie.

 

67. Terciána, dupplicata, quotidiana jsou různé formy malarie, podle střídání se horeček a záchvatů.

 

68. Intracutánní injekce sporozoitů znamená injekce do kůže zárodků, které se vytvářejí u nakažených komárů.

 

69. Dicke Tropfen - tlustá kapka krve jest jeden ze způsobů krevního vyšetřování malarie.

 

70. Gamety - způsobují svým dělením malarického původce záchvaty horeček.

 

71. Nativní preparát - jest nebarevný a nepřipravovaný nátěr krve nebo jiného mikroskopicky zkoumaného předmětu.

 

72. Lippasa - jest tuková látka v krvi, která povstává štěpením tuků v zažívacím ústrojí.

 

73. Melaninový test jest průkaz pomocí zjištění barviva zvaného melanin ve slezině.

 

74. Therapie exspectativní znamená v léčbě vyčkávací taktiku.

 

75. Toxikosa - celková otrava.

 

76. Exfoliativní dermatitida - zánět kůže s rozsáhlými výrony krevními, po případě i vředy v kůži a pod kůží.

 

77. Kollaps - zpravidla srdeční, znamená náhlé vysazení činnosti srdeční a tím bezvědomí, po případě smrt.

 

78. Atrofie - odůmrtí.

 

79. Extrasystoly - jsou mimořádné a chorobné stahy svalu srdečního mimo normální rytmus.

 

80. Insufficience koronárních cév jest onemocnění věnčitých cév ve svalu srdečním a tím nedostatečné vyživování svalu srdečního a následní poruchy jeho činnosti.

 

81. Luetik - člověk nakažený syfilitickou nákazou.

 

82. Embolie - znamená ucpání, v tomto případě některé mozkové cévy a tím vyřazení příslušného okrsku z oběhu krevního a mrtvici.

 

83. Apoplexie - mrtvice mozková, zpravidla v důsledku krvácení do mozku.

 

84. Haemoptoe - chrlení krve.

 

85. Sinus caroticus - znamená místo na přední straně krční, kde se rozvětvuje tak zvaná krkavice - tepna, která vede krev do hlavy a do mozku.

 

86. Kanyla - rourka, obyčejně skleněná nebo z tuhé pryže.

 

87. Hypophysa a epiphysa jsou dvě části přední a zadní důležité žlázy, uložené v lebce na spodině mozku v tak zvaném tureckém sedle, které mají důležitou činnost a vliv na vývoj těla, duševní schopnosti a činnost ostatních žláz s vnitřní sekrecí. V dřívější době byla považována tato žláza lékaři za sídlo lidské duše.

 

88. Epidemická hepatitida jest epidemický zánět tkáně jaterní, který byl zejména ve válečných dobách hodně rozšířen.

 

89. Perforace žaludku a střev - znamená proděravění nebo prasknutí.

 

90. Punkce - nabodnutí, v tomto případě břicha.

 

91. Kolikovité bolesti jsou křečovité záchvaty, hlavně v oblasti zažívacího ústrojí, následkem stahu hladkého svalstva.

 

92. Histologický nález znamená posudek na základě vyšetření mikroskopického preparátu.

 

93. Restituce ad integrum - jest dokonalé uzdravení tkáně bez jakýchkoliv patrných následků.

 

94. Katarální - zánětlivý.

 

95. Haemostatické léky - jsou prostředky ke stavění krvácení.

 

96. Defibrinovaná krev znamená krev zbavená fibrinových vláken.

 

97. Bunkr, oficiálně zvaný Kommandanturarrest, bylo vězení v táboře, obyčejně v oddělení v betonových celách.

 

98. Kanibalismus - lidožroutství.

 

99. Endemická epidemie dysenterie se nazývá taková epidemie úplavice, která buď neustále nebo dočasně trvá, nebo vystupuje v jedné a téže krajině na podkladě zvláště příhodných klimatických nebo jiných podmínek.

 

100. Septická influenza znamená prudkou formu chřipky, při níž jde o náhlou otravu celého organismu.

 

101. Horečka kontinua - horečka, držící se neustále na stejné výši.

 

102. Differenciální diagnosa - znamená stanovení přesné diagnosy oproti podobným chorobám se  stejnými příznaky.

 

103. Mesenteriální žlázy jsou žlázy v břiše, tak zvané okružní.

 

104. Meningy - mozkové blány.

 

105. Epidemická encephalitida - mozková chřipka, čili též spavá chřipka, jak se u nás zjevila v době španělské chřipky.

 

106. Peyerské plaques jsou zduřelé a zanícené žlázy v coeku, čili slepém střevě.

 

107. Perityphlitida - jest zánět okolo červovitého výběžku a slepého střeva.

 

108. Venostatický znamená naplněný krví, která nemá odtok.

 

109. Haemorhagické infarkty - znamenají zánětlivé nebo infekčně ucpané cévy v orgánech a tím povstalé výrony krevní v jejich průběhu.

 

110. Vidalova reakce jest diagnostická zkouška v krvi na tyfus a podobná onemocnění.

 

111. Euforie - znamená v průběhu těžkého onemocnění náhlou a obyčejně zdánlivou úlevu.

 

112. Kardiaka jsou prostředky pro povzbuzování činnosti srdeční.

 

113. Cystopyelitis - jest infekční zánět měchýře močového a pánve ledvinné.

 

114. Ulcerosní a membranosní kolitida jsou záněty sliznice tlustého střeva, při kterém se tvoří jednak vředy anebo hnisavé pablány.

 

115. Septikaemie - celková otrava hnisavými bakteriemi.

 

116. Miliární - malé, sotva patrné ložisko nákazy.

 

117. Pyocarditida - jest hnisavý zánět vaku srdečního.

 

118. Pyonephrosa jest hnisavý zánět tkáně ledvinné.

 

119. Paranephritický absces jest hnisavý zánět v pouzdře, po př. i okolo ledviny.

 

120. Empyem pohrudniční jest hnisavý zánět pohrudnice, při němž je hrudník naplněn hnisem.

 

121. Osteomyelitida jest hnisavý zánět tkáně a dřeně kostí.

 

122. Metastatická spondylitida jest hnisavý zánět páteřních obratlů v důsledku zavlečení nákazy cestou krevní.

 

123. Paraplegie - znamená ochrnutí buď obou horních nebo dolních končetin.

 

124. Epileptiformní záchvat znamená podobný záchvat, jako tomu bývá při padoucnici.

 

125. Obsolentní proces jest zánětlivý proces, který je toho času v klidu.

 

126. Parenchym - jest tkáň orgánů.

 

127. Dysenterie - úplavice.

 

128. Tyfus abdominální - břišní tyfus.

 

129. Fibrosní proliferace jest bujení vazivové tkáně náhradou za zničenou tkáň jinou, jak se to stává obyčejně při hojení se zánětlivých procesů (jizvy).

 

130. Splenomegalie, čili špatně řečeno nádor sleziny, jest zvětšení sleziny, které nastává téměř při každém infekčním onemocnění.

 

131. Cyrrhosa jest svraštění orgánů v důsledku zničené tkáně parenchymatosní a povstalých jizev.

 

132. Botulismus jest otrava zkaženým masem.

 

133. Letální - smrtelné.

 

134. Panaritium jest hnisavý phlegmonosní zánět podkožního vaziva na prstu.

 

135. Lymphangoitida jest infekční zánět mízních cév.

 

136. Axilární lymphandenitida jest hnisavý zánět lymphatických žláz v jamce podpažní.

 

137. Karbunkl jest ohraničený hnisavý zánět podkožního vaziva, obyčejně s hlubokou nekrosou (snětí) tkáně.

 

138. Spondylitida jest zánět obratlů páteřních, resp. meziobratlových kloubů (spondyloarthritida).

 

139. Pleuritický exsudát jest pohrudniční výpotek, který povstává při zánětu pohrudnice. Velmi často pak druhotnou infekcí se promění v hnis, čili empyem.

 

140. Hepatisace plic jest hojivý pochod při zápalech plic, při nichž původně zanícená tkáň jest vazivovým bujením zhuštěna.

 

141. Haemorhagická nephritida jest forma zánětu ledvin, při níž dochází k větším i menším výronům krevním v ledvinách následkem infekce krve.

 

142. Nekrosa znamená odúmrť tkáně při hnisavých procesech, kdy se organismus hledí zbavit nákazou zničené tkáně.

 

143. Endokard - nitroblána srdeční.

 

144. Myokard - sval srdeční.

 

145. Glomerulonephritida jest forma zánětu ledvin, při níž jsou zachvácena ledvinná klubíčka (glomeruly).

 

146. Polyarthritida jest mnohočetný zánět kloubů.

 

147. Retropharyngeální absces jest hlíza na zadní straně hrtanu.

 

148. Mediastinitida jest zánět tkáně a vaziva a žláz mezi oběma křídly plic, průdušnicí, jícnem a osrdcem.

 

149. Insufficience jest nedostatečnost.

 

150. Gastroptosa jest sklesnutí žaludku v důsledku ochabnutí stěn žaludečních.

 

151. Enteroptosa jest sklesnutí a tím nedostatečná činnost cév v důsledku ochablých stěn střevních a vaziva, na němž jsou zavěšena.

 

152. Kongellace - omrzliny.

 

153. Gastrointestinální znamená žaludeční a střevní.

 

154. Bacilus typus bovinus jest oproti typu humanus (lidskému) druhý typ tuberkulosního bacilu, který se objevuje zpravidla u dobytka hovězího a z něho pak mlékem bývá přenášen do zažívacího ústrojí lidského.

 

155. Disseminované tuberkly jsou malá tuberkulosní ložiska, rozsetá po celých plících, proti tomu jsou ojedinělé - solitární.

 

156. Adhese jsou srůsty čili jizvy, které povstávají po proběhlých zánětech.

 

157. Perihepatitida jsou srůsty pouzdra jaterního v důsledku proběhlých zánětlivých změn.

 

158. Generalisovaná tuberkulosa znamená všeobecná tuberkulosa, t. j. všech orgánů.

 

159. Miliárka jest forma tuberkulosy, kde jsou malé, sotva patrné tuberkulosní uzlíčky rozsety po nejrůznějších orgánech těla. Zpravidla jde o celkovou otravu tuberkulosním bacilem v celém těle a ve všech orgánech.

 

160. Psoatické abscesy bývá zpravidla tuberkulosní proces, při němž hnis z dutiny hrudní kolem páteře pronikne postupně až do pánve, po případě až i do krajiny stehenní.

 

161. Roborantia jsou léčebné prostředky za účelem posílení těla a povzbuzení chuti k jídlu.

 

162. Hemiplegie jest obrna poloviny těla, následkem krvácení do mozku.

 

163. Dyspnoe znamená nedostatek dechu následkem stlačení plic.

 

164. PNO znamená pneumothorax čili léčbu tuberkulosy napumpováním vzduchu do vaku pohrudničního, aby tím byla znehybněna a stlačena tuberkulosou zachvácená část plic.

 

165. Haematothorax znamená tekutou krev v hrudníku ve vaku pohrudničním.

 

166. Empyema necessitatis povstává, když následkem velikého nahromadění hnisu v dutině hrudní při hnisavém zánětu pohrudnice nebo plicní tkáně nastane hnisavý zánět stěny hrudní s nekrosou a hnis se vyvalí na povrch.

 

167. Exstirpována fascie znamená, že byla vyříznuta pouze blána, pokrývající pod kůží jednotlivé svazky svalové.

 

168. Plexus brachialis jest svazek nervů horních končetin.

 

169. Ductus thoracicus jest hlavní mízní céva v hrudníku, kterou jest lympha rozvážena do jednotlivých mízních cév.

 

170. Anesthesie - znecitlivění.

 

171. Fthisa - znamená těžkou destruktivní formu tuberkulosy.

 

172. TBC laryngis jest tuberkulosa hrtanu.

 

173. Expectorace - vykašlávání.

 

174. Cerebrální forma se značnými excitacemi jest forma mozková s neklidem a blouzněním.

 

175. Hilus znamená kořen, čili místo, odkud se rozvětvují jednotlivé průdušky a průdušnice plic.

 

176. Paratracheální uzliny - jsou žlázy, uložené v průběhu hrtanu a průdušnice.

 

177. Perifokální reakce znamená podráždění místa, kde jest ložisko nakažlivé nemoci, v tomto případě tuberkulosy.

 

178. Acinonodosní forma tuberkulosy znamená větší ložiska tuberkulosního procesu se zesírovatělými uzly v jednotlivých sklípcích.

 

179. Kaseifikace - zesírovatění.

 

180. Caseosokavernosní fthisa jest taková forma tuberkulosy, kde kromě zesírovatění ložisek rozpadem tkáně povstávají doupata (kaverny).

 

181. Septum znamená přepážku mezi dvěma dutinami.

 

182. Exogenní reinfekce - nová nákaza u nakaženého člověka ze zevnějška.

 

183. Exacerbace znamená znovuvzplanutí chorobného procesu.

 

184. Angina pectoris jest onemocnění srdečního svalu nebo nervových center srdečních, které se jeví v záchvatech čili křečích srdečních.

 

185. Intravertní typ teploty znamená obrácený poměr teploty, která normálně bývá ráno menší a večer vyšší.

 

186. Aneurysma Rasmussenovo povstává rozpadem tkáně plicní a tím vydutím plicních cév, jejichž stěny bývají také tuberkulosním procesem nahlodány a zeslabeny.

 

187. Pleuritis sicca a exsudativa znamenají nejobvyklejší formy zánětu pohrudnice, který jest buď suchý anebo s výpotkem čili exsudátem.

 

188. Pleuritis diafragmatica interlobaris a mediastinalis znamená formy zánětu pohrudnice podle jejího umístění. Buď na části bráničné mezi laloky anebo na mediastinu.

 

189. Cingulum znamená fixační obvaz hrudníku tak, aby se žebra nemohla příliš pohybovati.

 

190. Podkožní emphysem povstává, když do podkožního vaziva nahlodáním tkáně, v tomto případě zvnitřku z plic, se dostane vzduch a způsobuje tam otok a zvláštní třaskání.

 

191. Bifurkace trachey jest místo, kde se průdušnice rozvětvuje na pravou a levou do obou křídel plic.

 

192. Proliferativní forma tuberkulosy jest chronická forma, při níž povstává nové vazivo fibrosní a tvoří se jizvy.

 

193. Tbc intestini a pericarditis tbc znamená tuberkulosu střevní a tuberkulosu vaku osrdečníkového.

 

194. Accretio cordis povstává při zánětu osrdečníkovém, kdy vymizí původní výpotek, exsudát, a utvoří se fibrosní vlákna, kterými osrdečníková blána se srdcem pevně sroste.

 

195. Ascites znamená volnou tekutinu v dutině břišní, v tomto případě při tuberkulose pobřišnice.

 

196. Cyanosa povstává při dušení nedostatečným oběhem krve, překrvením, resp. městnáním krve v podkožních cévách a ve sliznicích, lidově nazváno "zmodrání".

 

197. Processus xiphoideus jest výběžek mečovitý kosti prsní mezi oblouky žeberními.

 

198. Panserositida znamená zánět všech serosních blan v těle, to jest mozkových blan, pohrudnice, pobřišnice, osrdce atd.

 

199. Haematurie znamená močení krve.

 

200. Sternum - prsní kost.

 

201. Specifická konjunktivitida jest tuberkulosní zánět očních spojivek.

 

202. Keratitida - zánět oční rohovky.

 

203. Iritida - zánět oční duhovky.

 

204. Iridocyklitida znamená zpravidla tuberkulosní zánět duhovky a okolních dutin očních.

 

205. Periproktitické abscesy jsou zpravidla též specifické hnisavé hlízy okolo řitě, následkem tuberkulosy střev.

 

206. Serosní bursitida jest exsudativní, t. j. výpotkový zánět pouzdra kloubního.

 

207. Frenicus je nerv bráničný.

 

208. Sanguinolentní rozuměj krvavý.

 

209. Hypoacidita jest snížení žaludeční kyseliny.

 

210. Zvýšená motilita znamená zvýšená činnost a práce zažívacího ústrojí.

 

211. Benigní průběh jest dobrý průběh, pokud jde o prognosu.

 

212. Mastitida jest zánět žláz prsních.

 

213. Bulosní forma jest taková, při níž dochází k tvoření hlíz.

 

214. Erysipelas necrotisans jest těžká forma růže, při níž povstává nekrosa - odúmrť kůže a podkožního vaziva.

 

215. Sarkom jest vazivový novotvar, tak jako rakovina na žlázových orgánech, se stejnou, možno-li ještě větší zhoubností.

 

216. Kachektický - těžkou chorobou sešlý.

 

217. Karcinomatik jest člověk, zachvácený rakovinou.

 

218. Achylie a hypacidní gastritida znamená zánět sliznice žaludeční se zmenšením vylučování žaludeční kyseliny.

 

219. Ptosa - uvolnění čili sklesnutí útrob.

 

220. Metastasa povstává zavlečením rakovinné a jiné nádorovité tkáně oběhem krevním nebo mízním do jiných orgánů a na jiná místa, kde pak začnou bujet nové novotvary.

 

221. Oblast kardiovaskulární jest aparát cévní, t. j. srdce, žíly a tepny.

 

222. Diuretica jsou prostředky na podporování močení a tím odlehčení oběhu krevnímu.

 

223. Vstřikování intraperitoneální znamená, že se léčebná látka vstřikuje do břicha, do dutiny podbřišní, obyčejně do tekutiny, která se tam vytvořila (ascites).

 

224. Trombophlebitida jest zánět žil, zpravidla na končetinách, s ucpáním průtoku krve v cévách.

 

225. Parotitida jest zánět příušních žláz.

 

226. Efflorescence znamená výrůstky při kožních zánětech.

 

227. Exanthem - vyrážka.

 

228. Lytický spád horečky - nastává, když nastává postupné a pozvolné klesání horečky.

 

229. Diapedese znamená chorobnou průstupnost cév, při nichž červené krvinky prostupují stěny cév do okolního vaziva.

 

230. Tracheitida jest zánět průdušnice.

 

231. Interstitiální krvácení znamená krvácení mezi jednotlivé buňky tkáně orgánů.

 

232. Follikulární enteritida jest zánět střev, který jest lokalisován hlavně ve střevních žlázkách (klcích).

 

233. Otitida jest zánět středního ucha.

 

234. Mastoiditida - hnisavý zánět soscovitého výběžku a okolní kosti kolem zevního zvukovodu a středního ucha.

 

235. Koincidence - souvislost, v tomto případě působením určitého druhu bakterií.

 

236. Příznaky kommatické znamená spavý stav a úplná ochablost v důsledku otravy krve, zpravidla otravnými látkami při rozkladu tkání, cukrem nebo jinými jedovatými zadrženými látkami v těle.

 

237. Hypochloraemie a azotaemie jest chorobný stav v krvi, který povstává v důsledku těžké podvýživy.

 

238. Kartilaginea znamená chrupavčitá, v tomto případě zjizvení nově vytvořených srůstů a tkání, které jsou tak pevné jako chrupavky.

 

239. Arteriosklerosa - zkornatění tepen.

 

240. Hypertense - zvýšení tlaku krevního.

 

241. Kafrové depot jest zásoba, kterou dáváme pomocí větší kafrové injekce do těla pro srdce povzbuzující látky, aby byly po ruce organismu pro případ srdeční slabosti.

 

242. Infuse fysiologického roztoku znamená nálev, to jest injekční jehlou, zpravidla do svalu, většího množství, až i litru, fysiologického roztoku.

 

243. Datum exsicationis jest datum, kterého dne určitá léčebná látka, v tomto případě serum, pozbude svých léčebných vlastností, to jest získané v ní obranné látky ztratí svoji účinnost.

 

244. Prodromální stadium jest ono období nemoci, při němž se nemoc teprve hlásí určitými více nebo méně charakteristickými příznaky, než doopravdy propukne.